โรงเรียนผู้นำ ict ทำแผน

โพสต์27 ก.ค. 2553 22:22โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2553 08:14 ]
วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2553
  

    
การประชุมปฎิบับติการจัดทำแผนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาทั้งระบบสำหรับโรงเรียนผู้นำ ict และโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนในฝัน ณ บ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาร์ จังหวัดตราด
    โรงเรียนในฝันที่เป็นโรงเรียนผู้นำ ICT จำนวน 47 โรงเรียน (26+20+1) จัดประชุม เพื่อจัดทำแผนวิจัยและพัฒนางานของโรงเรียน บรรยากาศในการประชุม มีการรายงานภาพรวมการนิเทศโรงเรียน 4 ภาค  สรุปงานมหกรรม 26 ICT 4 ภาค  การปรึกษาห่รือเกี่ยวกับการศึกษาดูงานต่างประเทศ  การเตรียมการจัดงานมหกรรม ICT ปี 2553  การวางแผนปฏิบัติการ ปี 2553  การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2554 
    ชมภาพทิวทัศน์และบรรยากาศของสถานที่ประชุม คลิกที่นี่ 
 
 
Comments