พัฒนาบุคลากรยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล

โพสต์7 ก.ค. 2553 02:39โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2553 22:43 ]
 
วันที่ 12 มิถุนายน 2553
  

    
การประชุมพัฒนาบุคลากร โครงการยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล
    คณะศึกษานิเทศก์ เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ร่วมประชุมในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2553  ณ โรงแรมจอมเทียนการ์เด้น จ.ชลบุรี  ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและสนับสนุนโครงการยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากลและโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
    วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในสาระที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล ได้แก่ ทฤษฎีองค์ความรู้ โลกศึกษา โครงงานสร้างสรรค์ และการเขียนความเรียงขั้นสูง  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีทิศทางในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 
 
 
    
Comments