ประชุมโรงเรียนมาตรฐานสากลที่จอมเทียน

โพสต์10 มิ.ย. 2553 01:53โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2553 20:42 ]
โรงเรียนมาตรฐานสากล ร่วมประชุมในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2553  ณ โรงแรมจอมเทียนการ์เด้น จ.ชลบุรี  (รายละเอียดดังไฟล์แนบ 1 / carlendar / List / project / table)
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากล และผู้เข้าร่วมอบรม

      เนื่องจากเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่งเป็นเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการประชุม  อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดพิมพ์ 
จึงขอให้ทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุมทั้ง 5 จุด Download และprint เอกสาร เพื่อนำมาใช้ในการประชุมทุกท่าน รวมทั้งศึกษาก่อนล่วงหน้า  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  และจะทำให้การอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วน
 
                                        ขวัญชีวา  วรรณพินทุ
 
Ċ
1.pdf
(49k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
10 มิ.ย. 2553 02:05
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
10 มิ.ย. 2553 11:27
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
10 มิ.ย. 2553 11:19
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
10 มิ.ย. 2553 10:41
Ċ
4_CAS.pdf
(1375k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
10 มิ.ย. 2553 10:40
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
10 มิ.ย. 2553 10:39
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
10 มิ.ย. 2553 02:05
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
10 มิ.ย. 2553 02:05
Ċ
list.pdf
(131k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
10 มิ.ย. 2553 02:05
ĉ
table.doc
(40k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
10 มิ.ย. 2553 02:05
Comments