ข่าวการสอบจากTLC

ข่าวสาร GAT-PAT


ข้อมูล GAT-PAT

O-NET A-NET

ข่าวสาร O-NET A-NET


ข้อมูล O-NET A-NET


ข่าวสาร Admission


ข้อมูล Admission

 

เฉลยข้อสอบ GAT-PAT ครั้งที่2 กรกฎาคม 2552

รวมแนวข้อสอบ GAT-PAT

GAT 2552
PAT 2552

รวมแนวข้อสอบ O-NET A-NET
 

รวมแนวข้อสอบ Admission