ศิลปะ

      Chinese Artists Dai Dudu, Li Tiezi, and Zhang An, 2006, oil on canvas
 
        อีกแนวคิดกับการเรียนรู้ประวัติบุคคลจากภาพในรูปแบบภาพวาดผสมผานกับเทคโนโลสารสารสนเทศ คลิกที่ลิงก์ไว้นี้ นำเมาท์ชี้ที่ใบหน้าบุคคลที่ต้องการรู้จัก คลิกอีกครั้งหรือสองครั้ง โปรแกรมจะเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่แสดงประวัติของบุคคลนั้นๆ น่านำไปใช้กับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ครับ คลิกตามลิงก์นี้เลยครับ http://cliptank.com/PeopleofInfluencePainting.htm
 

 

สอนศิลป์
จันทร์-ศุกร์ : เสนอการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง และศิลปินสมัครเล่น มาแสดงเทคนิคการสร้างงานศิลปะ ผู้ชมจะได้เรียนรู้เทคนิค ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
เสาร์-อาทิตย์ : สอนศิลป์สุดสัปดาห์ นำเสนอข่าวต่าง ๆ ในแวดวงศิลปะ และนำชมผลงานศิลปะที่เก็บสะสม และจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ


เวลาออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.55 น. 
                        วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.54 น. (Rerun)
                        วันเสาร์–อาทิตย์ เวลา 07.56 น.
                        วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.56 น. (Rerun)

ติดต่อรายการ : sornsilp@thaipbs.or.th

Women In Art

    
ขอเชิญชวนคุณครู มาใช้โปรแกรม VDownload นำสื่อ ออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครับ รายละเอียดโหลดได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ 
    เมื่ออ่านรายละเอียดแล้วลองพิจารณาตัวอย่างสื่อ VDO ข้างล่างนี้ แล้วพิจารณาแนวคิดการนำไปปรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและเชื่อมโยงสู่สาระการเรียนรู้ต่างๆ ครับขอเชิญชวนคุณครู มาใช้โปรแกรม VDownload นำสื่อ ออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครับ รายละเอียดโหลดได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ 
    สื่อนี้ เป็นการแสดงภาพเขียน ของศิลปินชาวตะวันตก ตัดกรอบเฉพาะใบหน้าของหญิงสาว เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆ โดยเรียงลำดับตามยุคสมัย และลัทธิรูปแบบทางศิลปะตั้งแต่ยุคกลางของยุโรป (ค.ศ. 18) ถึงยุคแห่งศิลปะสมัยใหม่ มีการเชื่อมภาพต่อภาพ ที่สอดคล้องต่อเนื่องกันอย่างลงตัว ซึ่งน่าจะเกิดจากการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดทำ แนวคิดในการนำเสนอชิ้นงานนี้ สามารถสื่อถึงรูปแบบของการวาดภาพคน ตามลำดับของยุคสมัย สะท้อนสภาพสังคม รสนิยมของศิลปินในการแสดงสีหน้า อารมณ์ของบุคคลในภาพ การแต่งกาย เทคนิควิธีการของศิลปิน นอกจากนั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงความประณีตในการใช้เทคนิควิธีการในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการนำเสนอ สามารถนำไปใช้กับการสรุปเนื้อหาจุดเด่นของรูปแบบศิลปะการเขียนภาพสตรีของศิลปิน ตามยุคสมัยศิลปะตะวันตก หรือใช้เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ในการใช้ ICT เพื่อการสร้างสรรค์งานของนักเรียน
 


สื่อ Video
 

สีน้ำ1

สีน้ำ2


สีน้ำ3

สีน้ำมัน ทิวทัศน์

     


สีน้ำ คนเหมือน

สอนศิลป์1


สอนศิลป์2

สอนศิลป์3


สอนศิลป์ 4.1

สอนศิลป์ 4.2


สอนศิลป์ 5.1

สอนศิลป์ 5.2


สอนศิลป์ 5.3

 

     ขอเชิญชวนคุณครู มาใช้โปรแกรม VDownload นำสื่อ ออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครับ รายละเอียดโหลดได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

หน้าเว็บย่อย (1): การงาน อาชีพฯ
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
15 ส.ค. 2552 02:39
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
15 ส.ค. 2552 02:41
Comments