สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม


โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม    (ดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบด้านล่าง)  * หากพบข้อมูลผิดพลาด โปรดแจ้ง webmaster@hi-supervisory5.net
 
1. โรงเรียน เทพสุวรรณชาญวิทยา
ผู้อำนวยการ :  นายชูวิทย์ เข่งคุ้ม
ที่อยู่ :  หมู่ที่ 1   ตำบล ท่าคา   อำเภอ อัมพวา   จังหวัด สมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์ :  (034) 730039   Fax :
Website : http://tepsuwan.sskedarea.net e-mail :  tepsuwan@sskedarea.net

2. โรงเรียน เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ :  นายวินัย สิงห์ทอง
ที่อยู่ :  หมู่ที่ 6   ตำบล บางนกแขวก   อำเภอ บางคนที   จังหวัด สมุทรสงคราม  75120
โทรศัพท์ :  (034) 761455   Fax :  (034)761455
Website :http://school.obec.go.th/matee/project.htm e-mail :  mateechunhawan@thaimail.com

3. โรงเรียน ถาวรานุกูล

ผู้อำนวยการ :  นายบุรี แสงศิลา
ที่อยู่ :  -   ตำบล แม่กลอง   อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม   จังหวัด สมุทรสงคราม  75000
โทรศัพท์ :  0-3471-1238 Fax : 0-3471-1238 ต่อ 121
Website : http://tawara.thport.com/ e-mail :  thawaraweb@yahoo.com

4. โรงเรียน ท้ายหาด

ผู้อำนวยการ :  นายไพศาล ชื่นจิตร
ที่อยู่ :  หมู่ที่ 5   ตำบล ท้ายหาด   อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม   จังหวัด สมุทรสงคราม  75000
โทรศัพท์ :  0-3471-1902 Fax : 0-3471-2243
Website : http://www.geocities.com/thaihaad e-mail :  thaihaad@hotmail.com

5. โรงเรียน วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์

ผู้อำนวยการ :  นายภิรมย์ ดอกพรม
ที่อยู่ :  หมู่ที่ 1   ตำบล วัดประดู่   อำเภอ อัมพวา   จังหวัด สมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์ :  (034) 768382   Fax :
Website : http://amnuaywit.sskedarea.net e-mail :  amnuaywit@sskedarea.net

6. โรงเรียน วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

ผู้อำนวยการ :นางสาวมัตติกา ฤทธิประภา 
ที่อยู่ :  -   ตำบล อัมพวา   อำเภอ อัมพวา   จังหวัด สมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์ :  (034) 751072   Fax :
Website : http://www.watr.ob.tc/menu.html  e-mail :  bangkapomt@sskedarea.net

7. โรงเรียน ศรัทธาสมุทร

ผู้อำนวยการ :  นายสุภัทร หงสพันธ์
ที่อยู่ :  หมู่ที่ 12   ตำบล ลาดใหญ่   อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม   จังหวัด สมุทรสงคราม  75000
โทรศัพท์ :  (034) 711221   Fax :
Website : http://www.sattha.ac.th e-mail :

8. โรงเรียน สกลวิสุทธิ

ผู้อำนวยการ :  นายสมชาย แป้นหนู
ที่อยู่ :  หมู่ที่ 2   ตำบล บางกุ้ง   อำเภอ บางคนที   จังหวัด สมุทรสงคราม  75120
โทรศัพท์ :  (034) 761612   Fax :
Website : http://labschools.net/skolwisut/ e-mail :  skolwisut@sskedarea.net

9. โรงเรียน อัมพวันวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ :  นางยุบล อันล้ำเลิศ
ที่อยู่ :  -   ตำบล อัมพวา   อำเภอ อัมพวา   จังหวัด สมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์ :  (034) 751371   Fax :
Website : http://labschools.net/ampawan/ e-mail :  amphawan@sskedarea.net

หน้าเว็บย่อย (1): เพชรบุรี
Comments