ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์


โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ไฟล์แนบ ด้านล่าง) * หากพบข้อมูลผิดพลาด โปรดแจ้ง webmaster@hi-supervisory5.net
 
เขต 1
 
1. โรงเรียน ชัยเกษมวิทยา
ผู้อำนวยการ :  นายบุญชัย อังสวัสดิ์
ที่อยู่ :  33 หมู่ 7 ต.ชัยเกษม   ตำบล ชัยเกษม   อำเภอ บางสะพาน   จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  77190
โทรศัพท์ :  0-3255-6226 ถึง 7 Fax :
Website :http://school.obec.go.th/chaikasem/cks.htm e-mail : chaikasem@hotmail.com

2. โรงเรียน ทับสะแกวิทยา

ผู้อำนวยการ :  นายชูวิทย์ จั่นเพชร
ที่อยู่ :  14 หมู่ 1 ต.นาหูกวาง   ตำบล นาหูกวาง   อำเภอ ทับสะแก   จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  77130
โทรศัพท์ :  0-3267-1102   Fax :
Website : http://203.172.164.100/index.html  e-mail :

3. โรงเรียน ธงชัยวิทยา

ผู้อำนวยการ :  นายประสาน ลักษณาวงศ์
ที่อยู่ :  160 หมู่ 5 ต.ธงชัย   ตำบล ธงชัย   อำเภอ บางสะพาน   จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  77190
โทรศัพท์ :  0-3269-5288   Fax :
Website :http://school.obec.go.th/tongchai/HTML/index.htm e-mail :

4. โรงเรียน บางสะพานน้อยวิทยาคม

ผู้อำนวยการ :  นายสำราญ ไกรทอง
ที่อยู่ :  -   ตำบล ปากแพรก   อำเภอ บางสะพานน้อย   จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  77170
โทรศัพท์ :  0-3255-8193   Fax : 0-3269-9437
Website :http://www.phannoiwit.com e-mail : phannoiwit@hotmail.com 

5. โรงเรียน บางสะพานวิทยา

ผู้อำนวยการ :  นวลใย นิลบรรพ
ที่อยู่ :  4 หมู่ 6 ต.กำเนิดพนคุณ   ตำบล กำเนิดนพคุณ   อำเภอ บางสะพาน   จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  77140
โทรศัพท์ :  0-3269-1190   Fax :
Website : http://www.bspwit.ac.th/  e-mail :

6. โรงเรียน ประจวบวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ นายธนิต ไพศาลสมบัติ 
ที่อยู่ :  304 ถนนสละชีพ   ตำบล ประจวบคีรีขันธ์   อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์   จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  77000
โทรศัพท์ :  0-3261-1103   Fax :  0-3260-3576 
Website : http://www.prachuabwit.ac.th e-mail :  chaon_k@hotmail.com

7. โรงเรียน ห้วยยางวิทยา

ผู้อำนวยการ : นายสิทธิเดช   ศรีสวัสดิ์
ที่อยู่ :  -   ตำบล ห้วยยาง   อำเภอ ทับสะแก   จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  77130
โทรศัพท์ :  0-3257-4269   Fax : 0 3257 4511
Website : school.obec.go.th/huaiyangwit/ e-mail :

8. โรงเรียน หว้ากอวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ : นายสามารถ รุ่งเรือง
ที่อยู่ :  -   ตำบล บ่อนอก   อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์   จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  77000
โทรศัพท์ :  0-3260-3872   Fax :
Website : school.obec.go.th/whakhor/ e-mail :
9. โรงเรียน อ่าวน้อยวิทยานิคม
ผู้อำนวยการ
:  นายกำจร  ป้านทอง
ที่อยู่
:  70 หมู่ 10 ต.อ่าวน้อย   ตำบล อ่าวน้อย   อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์   จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  77210
โทรศัพท์
:  0-3261-9160   
Fax : 0-3261-9160
Website

เขต 2 

10. โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 
ผู้อำนวยการ นายสรรค์  ศรีวิสุทธิ์
ที่อยู่ :  เลขที่ 109 หมู่ 7  ตำบลกุยบุรี   อำเภอกุยบุรี   จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  77150  
โทรศัพท์ :  0-3268-1578 Fax : 0-3268-1574
Website : e-mail : kuiwit@thaimail.com

11. โรงเรียนยางชุมวิทยา 

ผู้อำนวยการ : นายศุภกาญจน์ เกษมสุขจรัสแสง
ที่อยู่ :  เลขที่     หมู่  6  ตำบลหาดขาม  อำเภอ                    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77150
โทรศัพท์ :  0-3261-9070  Fax : 0-3261-9070
Website : e-mail :

12. โรงเรียนเมืองปราณบุรี 

ผู้อำนวยการ :  
ที่อยู่ :  เลขที่       หมู่      ตำบล                      อำเภอ                   จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  
โทรศัพท์ :   Fax : 0-3262-3395
Website : e-mail :

13. โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 

ผู้อำนวยการ :  นายสวัสดิ์  เสาหงษ์
ที่อยู่ :  เลขที่   -  หมู่       ตำบล                  อำเภอ                    จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  
โทรศัพท์ :   Fax : 0-3263-1833
Website : ww.tupp.org e-mail :

14. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี 

ผู้อำนวยการ :  นายบุญนำ   เลาหสถิตย์
ที่อยู่ : เลลขที่      หมู่             ตำบล                          อำเภอ                    จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  
โทรศัพท์ :   Fax : 0-3262-2188
Website : e-mail : phewkeaw@hotmail.com

15. โรงเรียนหัวหิน 

ผู้อำนวยการ นายชำนิ แซ่ตั้ง
ที่อยู่ :  เลขที่          ถนน           ตำบล            อำเภอ                     จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  
โทรศัพท์ :   Fax :  
Website : www.huahin.ac.th e-mail :  

16. โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 

ผู้อำนวยการ : นายประสิทธิ์  นวลศรี
ที่อยู่ : เลขที่    หมู่    -   ตำบล                    อำเภอ                         จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  
โทรศัพท์ :  0-3257-4269   Fax :  0-3251-1399
Website : e-mail :

17. โรงเรียนหนองพลับวิทยา 

ผู้อำนวยการ : นางไมตรี เยาวหลี
ที่อยู่ :  เลขที่         หมู่ -        ตำบล                    อำเภอ                        จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  
โทรศัพท์ : Fax :
Website : www.nongplubwit.com  e-mail :
18. โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 
ผู้อำนวยการ
:  นายอนุ ธีราานุวรรตน์
ที่อยู่
:  เลขที่        หมู่                ตำบล           อำเภอ                  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  
โทรศัพท์
:
Fax :  0-3268-8500
Website
:

 

ċ
ประจวบคีรีขันธ์.xls
(31k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
19 ส.ค. 2552 20:30
Comments