ภาษาอังกฤษ

สื่อ Video
 

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ


ฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม PalTalk


เรียนภาษาอังกฤษ


วัสดุการสอนภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1


Web Link


บทเรียนออนไลน์
 
LearnSquare
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในระบบ OpenSource ที่พร้อมบริการสำหรับทุกท่าน เรียนฟรี ได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก
NECTEC web-based learning
เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้ เกี่ยวกับ e-learning
เว็บไซต์สคูลไทยแลนด์
skooolthai.net เป็นเว็ปไซต์ล่าลุดซึ่งเป็นความคิดริเริ่มจาก ส่วนงานด้านการศึกษาของบริษัทอินเทล
เกมลับสมองทดลองปัญญา
โดย ครูอำพล สงวนศิริธรรม (โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่)
BIC English Club
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(BIC English Club) ได้จัดทำ BIC Club Newsletter เพื่อให้ความรู้และข่าวสารภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิก BIC English Club

Comments