กาลเวลาที่ผ่านพ้น

กาลเวลาที่ผ่านพ้น

                                                                                                  ชินกร ไกรลาศ ขับร้อง/ทำนอง

                                                                                          เนื้อร้อง  ยุทธ โตอดิเทพย์

 

                                    วัน เดือน ปี ผ่านไปในชีวิต

                        โดยลิขิตของเวลาทำหน้าที่

                        ผ่านชีวิตวุ่นวายนานหลายปี

                        ผ่านความดีความร้ายหลายคืนวัน

                                                ผ่านกระแสแปรเป็นทั้งเย็นร้อน

                        ผ่านลุ่มดอนความทุกข์ความสุขสันต์

                        ผ่านการให้การรับสลับกัน

                        ผ่านแข่งขันแพ้ชนะพระและมาร

                                                เป็นละครฉากใหญ่ในชีวิต

                        เป็นแง่คิดทั้งคุณโทษให้โจษขาน

                        เป็นเรื่องเล่าเป็นนิยายหลายตำนาน

                        เป็นฉากผ่านที่ขับเคลื่อนโดยเดือนปี

                                                คลื่นลูกเก่าเลือนหายลับชายฝั่ง

                        คลื่นลูกหลังม้วนเข้ามาทำหน้าที่

                        ปลาฝูงเก่าหมดแรงว่ายสายวารี

                        ปลาฝูงใหม่ได้ทีรี่เข้าแทน

                                                นกฝูงเก่ากลับรังวังเวงจิต

                        ปลุกชีวิตนกฝูงใหม่ให้โลดแล่น

                        คนหน้าเก่าหมดไฟไปตามแกน

                        คนหน้าใหม่ใส่คะแนนโหมแรงไฟ

                                                วัยเกษียณเปลี่ยนกระแสโลกแปรเปลี่ยน

                        เหมือนเปลวเทียนเปล่งแสงสิ้นแรงไหม้

                        รอยอดีตย่อมประทับอยู่กับใจ

                        ฝากคุณค่าจารึกไว้ในแผ่นดิน
 
Comments