เครือข่ายนครปฐม

รายชื่อผู้รับการอบรมโครงการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) : Wikispaces

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วันที่ ๒๖-๒๗  กันยายน  ๒๕๕๔

 

 
 

กลับหน้าเดิม >>>

ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
27 ก.ย. 2554 08:27
Comments