กรอกข้อมูล

การกรอกข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60


1. เข้า http://www.ay60.net/ 

2. เมนูบาร์ด้านบน คลิก ข้อมูลสารสนเทศ

3. เมนูซ้ายมือ คลิก ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน

4. ใส่รหัส ชื่อผู้ใช้งาน...................กรอกรหัสผ่าน................(รหัสโรงเรียนที่แนบมา / ไฟล์แนบด้านล่าง)

5. เมนูซ้ายมือ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

6. คลิก ส่ง-แก้ไข-รายชื่อนักเรียน/ครู (ตัวหนังสือสีแดง)

7. คลิกเพิ่มรายชื่อนักเรียน (กรอกข้อมูลให้ครบแล้วบันทึก)

8. คลิกเพิ่มรายชื่อครูผู้ดูแล (กรอกข้อมูลให้ครบแล้วบันทึก)
 
 
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
30 พ.ย. 2553 03:20
Comments