ประกาศล่าสุด

ประกาศล่าสุด

  • โรงเรียนผู้นำ ict ทำแผน วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2553      การประชุมปฎิบับติการจัดทำแผนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาทั้งระบบสำหรับโรงเรียนผู้นำ ict และโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนในฝัน ณ บ ...
    ส่ง 24 ส.ค. 2553 08:14 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
  • พัฒนาระบบการนิเทศแนวใหม่   วันที่ 28 มิถุนายน 2553      ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการนิเทศแนวใหม่ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จ.สุพรรณบุรี  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ...
    ส่ง 27 ก.ค. 2553 22:38 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
  • พัฒนาบุคลากรยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล  วันที่ 12 มิถุนายน 2553      การประชุมพัฒนาบุคลากร โครงการยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล     คณะศึกษานิเทศก์ เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศ ...
    ส่ง 27 ก.ค. 2553 22:43 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »
Comments