รางวัลพระราชทาน

โพสต์27 ก.ย. 2555 03:53โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2555 10:08 ]
 
 

 

ปรับเลื่อนกำหนดการ บ้านลานแหลม/บ้านดงเกต (5 ต.ค.55)  วัดกลางคูเวียง/ปรีดารามวิทยาคม (8 ต.ค.55)

 

พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล 26 ก.ย. 55

 

บ้านลานแหลม 5 ต.ค. 55

 
 

บ้านดงเกตุ 5 ต.ค. 55

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 8 ต.ค.55

 

ปรีดารามวิทยาคม 8 ต.ค 55

 

กาญจนาภิเษก นครปฐม 10 ต.ค.55

  

ประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน สพม.9

 
วันที่ 25 กันยายน ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2555
 
     ช่วงเวลาแห่งการประเมินระบบคุณภาพภายในของ สพม.9 โดยคณะกรรมการประเมิน 8 คณะ จังหวัดละ 4 คณะ  ตามที่ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด สพม.9 ได้กำหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 ขึ้น โรงเรียนต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ในวันและเวลาดังกล่าว
 
 
 
 
 
 
 
Ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
30 ก.ย. 2555 07:58
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
30 ก.ย. 2555 07:58
Comments