O-NET

โพสต์7 ม.ค. 2555 20:43โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2555 23:35 ]

O-NET54

 
15 กุมภาพันธ์ 2555
 
        การประชุมชี้แจงคณะกรรมการ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments