ประชุมปฏิบัติการ

โพสต์11 ต.ค. 2555 09:27โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2555 23:51 ]

ศาลาตึกวิทยา

วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2555
 
    โรงเรียนศาลาตึกวิทยา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียน คณะวิทยากร ได้แก่ คณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.9 ประกอบด้วย นายยุทธ โตอดิเทพย์ / นางสาวสุนทรี หิมารัตน์ / นางสาวอรสา กุลศิลา / นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments