รางวัลพระราชทาน

โพสต์8 ธ.ค. 2555 10:17โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2555 08:54 ]
        กำหนดการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดัั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 (ระดับจังหวัด)
 

 ที่

 ชื่อ-สกุล

 โรงเรียน/อำเภอ

 ระดับการศึกษา

 ขนาด

 วัน/เดือน/ปี

 เวลา

 1

 2

 ด.ช.ธนัทเสฎฐ์ ไตรสุทธิเกษม

 ด.ช.ภูมิรพี แซ่ตั้ง

 อนุบาลนครปฐม/เมือง

 พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล/พุทธมณฑล

ประถมศึกษา

 ประถมศึกษา

ใหญ่

ใหญ่

29 พ.ย.55

 29 พ.ย.55 

09.00-12.00

 13.00-16.00 

 3

 4

 น.ส.ณัชชา ถมยาพิทักษ์

 นายปฏิพัทธ์ เกตุอุบล

 สาธิต ม. ศิลปากร/เมือง

 สามพรานวิทยา/สามพราน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลาง

 กลาง 

3 ธ.ค.55

3 ธ.ค.55

09.00-12.00

13.00-16.00 

 5

 6

 ด.ญ.ภูษณิศา ปิติธนสารสมบัติ

 น.ส.กมลรัตน์ มณฑาทิพย์

 ยอแซฟอุปถัมภ์/สามพราน

 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / พุทธมณฑล

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ใหญ่

 ใหญ่ 

4 ธ.ค. 55

 4 ธ.ค. 55 

 09.00-12.00

13.00-16.00

 7

 8

 ด.ช.นวภณ เชื้อชาติ

 ด.ช.สุวเพ็ญ บุญศรีสุวรรณ

 วัดใหม่สุคนธาราม/นครชัยศรี

 สาธิต ม.เกษตร/กำแพงแสน

 ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

กลาง

 กลาง 

13 ธ.ค. 55

 13 ธ.ค. 55 

09.00-12.00

13.00-16.00 

 
 

อนุบาลนครปฐม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
ด.ช.ธนัทเสฎฐ์ ไตรสุทธิเกษม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
ด.ช.ธนัทเสฎฐ์ ไตรสุทธิเกษม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

 

สาธิต ม ศิลปากร

 วันที่ 3 ธันวาคม 2555
น.ส.ณัชชา ถมยาพิทักษ์  โรงเรียนสาธิต ม. ศิลปากร

 

สามพรานวิทยา

 
วันที่ 3 ธันวาคม 2555
นายปฏิพัทธิ์ เกตุอุบล  โรงเรียนสามพรานวิทยา
 
 

ยอแซฟอุปถัมภ์

วันที่ 4 ธันวาคม 2555
ด.ญ.ภูษณิศา ปิติธนสารสมบัติ  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

กาญจนาภิเษก นครปฐม

วันที่ 4 ธันวาคม 2555
น.ส.กมลรัตน์  มณฑาทิพย์  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

 
 
Comments