เร่งรัดต้นแบบโรงเรียนในฝัน

โพสต์21 ก.ย. 2555 23:15โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2555 00:45 ]

ประชุมเร่งรัดโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

วันที่ 25 สิงหาคม 2555
 
 
        คณะผู้บริหารโรงเรียนเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ของ สพม.9 และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.9  ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเร่งรัดการรับรองโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ใน สพม.9  ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
 
วัตถุประสงค์ :
        เพื่อตรวจสอบ ทบทวน แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3  ในการเตรียมความพร้อม ขอรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 
        เพื่อทำข้อตกลงภายในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันให้เป็นไปตามกำหนด
 
กลุ่มเป้าหมาย : คณะครูโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 สพม.9 จำนวน 6 โรงเรียน 170 คน ได้แก่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  โรงเรียนศาลาตึกวิทยา  โรงเรียนบางลี่วิทยา  โรงเรียนดอนคาวิทยา  โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ และมีโรงเรียนในฝันสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมด้วยได้แก่ โรงเรียนวัดช่องลม จำนวน 10 คน  
 
วิทยากร : คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) ประกอบด้วย
        ดร.พิเชษฎ์ ศรีเมฆ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1
        นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ และนางธันย์ชนก พลศารทูล  ศึกษานิเทศก์ สพม.9
        นายเชษฐ์ ผิวลออ และนางอภัสรา นันต๊ะ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1   
        นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2
 
หลักสูตร : สู่การประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน (ความเป็นมา ความสำคัญ ลักษณะ แนวทางการดำเนินงาน ฯลฯ) / แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
 
กิจกรรม : พิธีเปิด/บรรายพิเศษ  บรรยายตามหัวข้อ  แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ ระดมสมองวิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น โดยขอรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะนิเทศโรงเรียนในฝัน (RT)
 
ć
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
22 ก.ย. 2555 00:13
Comments