บทอาขยาน

โพสต์9 พ.ย. 2553 09:24โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์
การแข่งขันบทอาขยาน (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 1

1)           รักษาป่า

2)           เด็กน้อย

3)           รักเมืองไทย


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – 4

1)           สยามานุสสติ

2)           วิชาเหมือนสินค้า

3)           พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการะเวก
 
Comments