หัวข้อแข่งขันทัศนศิลป์

โพสต์8 พ.ย. 2553 22:04โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2553 22:33 ]

หัวข้อที่จับสลากในการแข่งขันทัศนศิลป์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก  

ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน  2553   ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

ที่

ราการ/ระดับ

ชั้น

หัวข้อ

1

ศิลป์สร้างสรรค์ 

ป.1-3

ศิลปะกับธรรมชาติ  แม่ผู้มีแต่ให้  ประเพณีไทย

ศิลป์สร้างสรรค์ 

ป.4 -6

ศิลปะกับธรรมชาติ  แม่ผู้มีแต่ให้ ประเพณีไทย

ศิลป์สร้างสรรค์ 

ม.1-3

ศิลปะกับธรรมชาติ  แม่ผู้มีแต่ให้  ประเพณีไทย

ศิลป์สร้างสรรค์ 

ม.4 -6

ศิลปะกับธรรมชาติ  แม่ผู้มีแต่ให้ ประเพณีไทย

2

วาดภาพระบายสี 

ป.1-3

ในหลวงของเรา  ศิลปะกับธรรมชาติ  ประเพณีไทย

วาดภาพระบายสี

ป.4 -6

ในหลวงของเรา  ศิลปะกับธรรมชาติ  ประเพณีไทย

วาดภาพระบายสี 

ม.1-3

ในหลวงของเรา  ศิลปะกับธรรมชาติ  ประเพณีไทย

วาดภาพระบายสี 

ม.4 -6

ในหลวงของเรา  ศิลปะกับธรรมชาติ  ประเพณีไทย

3

เขียนภาพไทยประเพณี  

ม.1-3

ลอยกระทง สงกรานต์ วันออกพรรษา

เขียนภาพไทยประเพณี   

ม.4 -6

ลอยกระทง สงกรานต์ วันออกพรรษา

4

เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์

ม.1-3

สงกรานต์ วันออกพรรษา วันปีใหม่

เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์

ม.4 -6

สงกรานต์ วันออกพรรษา วันปีใหม่

5

ภาพลายเส้น  ( DRAWING )

ม.1-3

หน้าพระสมัยลพบุรี สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ฯ

ภาพลายเส้น  ( DRAWING )

ม.4 -6

รูปปั้นเดวิด  รูปปั้นวีนัส  รูปปั้นฯลฯ

6

ภาพปะติด

ป.1-3

ทะเลไทย  ล่องไพร  สัตว์โลกผู้น่ารัก ความฝันของข้าพเจ้า

ภาพปะติด

ป.4 -6

ทะเลไทย  ล่องไพร  สัตว์โลกผู้น่ารัก ความฝันของข้าพเจ้า

ภาพปะติด

ม.1-3

ทะเลไทย  ล่องไพร  สัตว์โลกผู้น่ารัก ความฝันของข้าพเจ้า

7

ประติมากรรมลอยตัว

ป.1-3

สัตว์เลี้ยงผู้น่ารัก  วิถีไทย  ของดีนครปฐม 

ประติมากรรมลอยตัว

ป.4 -6

สัตว์เลี้ยงผู้น่ารัก  วิถีไทย  ของดีนครปฐม 

ประติมากรรมลอยตัว

ม.1-3

วิถีไทย  ของดีนครปฐม  ประเพณีไทย

ประติมากรรมลอยตัว

ม.4 -6

วิถีไทย  ของดีนครปฐม  ประเพณีไทย

 
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
8 พ.ย. 2553 22:10
Comments