แข่งคอมพิวเตอร์

โพสต์17 พ.ย. 2553 07:13โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2553 07:45 ]
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์ทุกรายการ  
     โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เตรียมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโปรแกรมพื้นฐานทั่วไป และโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันแล้ว  คือ Dream 8  และ  photoshop  Cs2  ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันแจ้งโปรแกรมที่จะใช้ในการแข่งขันล่วงหน้า ที่ รองฯ จารุวรรณ ทาง e-mail : pcharuwan@hotmail.com และโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จะเปิดห้องให้นักเรียนส่ง CD หรือ DVD โปรแกรมที่จะใช้แข่งขัน ในวันที่ 19  พฤศจิกายน 2553  ตั้งเวลา 08.00 น.  ขอให้นักเรียน ส่ง แผ่นโปรแกรมให้ กรรมการประจำห้องตรวจก่อน  ตั้งแต่เวลา 07.30 น.
 

รายการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์)

ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น

ประเภท

หมายเหตุ

.1-3

ป.4-6

ม.1-3

ม.4-6

1.การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

/

 

 

 

ทีม 2 คน

 

2. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)

 

 

/

ทีม 2 คน

ต้องเตรียม CD  หรือ DVD โปรแกรม

3. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

 

/

ทีม 2 คน

ต้องเตรียม CD  หรือ DVD โปรแกรม

4. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

 

/

/

ทีม 2 คน

ต้องเตรียม CD  หรือ DVD โปรแกรม

5. การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book)

 

/

/

 

ทีม 2 คน

ต้องเตรียม CD  หรือ DVD โปรแกรม

6. การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 

/

 

 

ทีม 2 คน

ต้องเตรียม CD  หรือ DVD โปรแกรม

7. การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor

 

 

/

ทีม 2 คน

 

8. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

 

/

/

 

ทีม 2 คน

ต้องเตรียม CD  หรือ DVD โปรแกรม

9. การสร้าง Webpage ประเภท CMS

 

 

/

ทีม 2 คน

ต้องเตรียม CD  หรือ DVD โปรแกรม

10. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

 

 

/

ทีม 2 คน

ต้องเตรียม CD  หรือ DVD โปรแกรม

11. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์

 

 

/

/

ทีม 3 คน

 

 

 

 

 

 

 

รวม 17  กิจกรรม

29 รายการ

 

 

Comments