รายการแข่งขันเพิ่มเติม

โพสต์1 พ.ย. 2553 22:44โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2553 17:09 ]
กิจกรรมการแข่งขันเพิ่มเติม 4 กิจกรรม ของจังหวัดพระนครศรีอยูธยา
    - การแข่งขันความรอบรู้ประวัติศาสตร์อยุธยา
    - การแข่งขันทำหนังสือพิมพ์เสมือน
    - การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อหาเนื้อร้องเกี่ยวกับอยุธยา
    - การแข่งขัน Walk Rally ประวัติศาสตร์อยูธยา
 
    ส่วนของเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  จัดการแข่งขัน 3 รายการแรก โดยปรับเกณฑ์บ้างเล็กน้อยเพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน โดยยังคงมโนทัศน์เดิมของกิจกรรม  รายละเอียดของเกณฑ์ที่ปรับแล้ว โหลดได้จากไฟล์แนบด้านล่างข้อความนี้  ทั้งนี้ ได้แนบเกณฑ์รายการที่ 4 ให้ด้วย เพื่อการเตรียมการเข้าแข่งขันของโรงเรียนที่สนใจ
    จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ใน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
    รายการที่ 4 หากโรงเรียนประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน โปรดแจ้งเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 พร้อมกับรายการอื่นๆ ด้วย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตฯ ตามกติกา 
 

วันที่ 18  พฤศจิกายน 2553

1  รายการร้องเพลงเกี่ยวกับอยุธยา          ห้องที่ 1  ห้องมินิเธียรเตอร์  อาคารห้องห้องสมุด (อาคาร 5)

                                                                     ห้องที่ 2  

                                                                        ห้องที่ 3  ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคาร 2 ชั้น 3 

2  รายการตอบปัญหาเกี่ยวกับอยุธยา        ห้องที่ 1  ห้อง  214    (อาคาร 2)

                                                                     ห้องที่ 2  ห้อง  215    อาคาร 2

3. รายการทำหนังสือพิมพ์เสมือน             ห้องประชุมธรรมบูชา  อาคาร 5

 
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
2 พ.ย. 2553 00:07
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
2 พ.ย. 2553 01:25
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
2 พ.ย. 2553 01:21
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
2 พ.ย. 2553 01:26
Comments