สรุปกิจกรรมแข่งขัน

โพสต์1 พ.ย. 2553 21:08โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2553 21:18 ]

สรุปกิจกรรมการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒
 

ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวนกิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

1.

กลุ่มการศึกษาปฐมวัย

3

3

2.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

9

22

3.

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

4

14

4.

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

5

15

5.

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

7

22

6.

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

3

8

7.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

20

81

8.

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

 

 8.1  การงานอาชีพ

12

35

 

 8.2  เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)

17

29

9.

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

9

27

10.

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3

8

 

รวม (เฉพาะนักเรียนปกติ)

92

264

11.

 การศึกษาพิเศษ

 

 

 

  11.1  โรงเรียนเรียนร่วม

23

153

 

  11.2  พิการเฉพาะทาง

41

184

 

รวม (เฉพาะการศึกษาพิเศษ)

64

337

รวมทั้งสิ้น (นักเรียนปกติ+นักเรียนพิเศษ)

156

601

 
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
1 พ.ย. 2553 21:32
Comments