ประสานศิลป์ 54

 
 
ศูนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรม  ปี ๒๕๕๔  สพม.๙
 
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
 
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน”
 
งานศิลปหัตถรรมนักเรียน สพม.๙  (สุพรรณบุรี - นครปฐม)
 
กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วันที่ 17 ธันวาคม 2554
ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จ.นครปฐม
 
 

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

  ๑.เกณฑ์กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
  ๒.เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  แก้ไขใบตอง
  ๓.เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)
  ๔.เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การวานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์และเครื่องบิน )
  ๕.เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  ๖.เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  ๗.เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  ๘.เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  ๙.เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๑๐.เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ( บทสวดภาค ภาษาไทย / บทสวดภาค ภาษาอังกฤษ )
๑๑.เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๑๒.เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๓.เกณฑ์กลุ่มการศึกษาพิเศษ
๑๔.เกณฑ์กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) 
 


บทสวดมนต์กลุ่มสาระสังคมศึกษา (ไฟล์เสียง) 
 
เรื่องเดิม / ต้นเรื่อง 
 
ċ
g3.png
(343k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
8 พ.ย. 2553 19:54
ċ
logo1.png
(88k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
3 พ.ย. 2553 17:55
Ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
15 ธ.ค. 2554 08:33
Comments