เรื่องแจ้งล่าสุด

หัวข้อแข่งขัน !

โพสต์14 ก.ย. 2554 03:08โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2554 15:28 ]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

สุดยอดเด็กไทย  ก้าวไกลในอาเซียน

 สังกัด สพม. เขต 9 


        คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม. เขต 9  มีมติจากที่ประชุมตกลงร่วมกัน เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2554 ณ โรงเรียนอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดังนี้
         กำหนดจัดแข่งขันทุกประเภทพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554 
         สถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระศิลปะ ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 
         เกณฑ์การแข่งขันตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 เว็ปไซต์ http://sportact .obec .go.th หรือเว็ปไซต์ สพม.เขต 9 http://182.93.220.133Webspm9 
         โรงเรียนส่งใบสมัคร แจ้งรายชื่อนักเรียนไปยังโรงเรียนวัดไร่ขิง ตามแบบฟอร์มการสมัคร ภายในวันที่ 2 ธ.ค. 2554 (ครูผู้ควบคุมนักเรียน ประเภทละ 1-2 คน ตามเกณฑ์ประกาศฯ ของ สพฐ. เพื่อมอบเกียรติบัตรให้)
         หัวข้อการแข่งขัน
                รายการที่ 1 ศิลป์สร้างสรรค์ และรายการที่ 2 วาดภาพระบายสี ) ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย กำหนดไว้ 3 หัวข้อจับฉลากในวันแข่งขัน ได้แก่  "ในหลวง 84 พรรษา"  "อุทกภัย 54"  "เด็กไทยก้าวไกลในอาเซี่ยน"  
                รายการที่ 3 เขียนภาพไทยประเพณี ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย กำหนดไว้ 3 หัวข้อ จับฉลากในวันแข่งขันได้แก่หัวข้อ สงกรานต์ ลอยกระทง แห่เทียนพรรษา 
                รายการที่ 4 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.ต้น ชาดก  ม.ปลาย ภาพจับ
                รายการที่ 5 การสร้างสรรคืด้วยการปะติด ม.ต้น เศรษฐกิจพอเพียง
                รายการที่ 6 วาดภาพลายเส้น ทั้ง ม.ต้น ตลาดน้ำ / ตลาดนัด  ม.ปลาย ยุทธหัตถี  
                รายการที่ 7 ประติมากรรมลอยตัว ม.ต้น การละเล่นเด็กไทย  ม.ปลาย ชาวนาไทย
          วัสดุ-อุปกรณ์จัดเตรียมไปเอง (ตามเกณฑ์)

1-1 of 1