มาตรฐานสากลที่เวล < โหลดไฟล์คลิกที่นี่

โพสต์28 ต.ค. 2554 08:34โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 22 เม.ย. 2555 09:46 ]
 

มาตรฐานสากลที่เวล

มาตรฐานสากลที่เวล < โหลดไฟล์คลิกที่นี่
 
วันที่ 28 ตุลาคม 2554
    การประชุมสัมมนาเพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ณ ห้องแกรนด์ไดมอน โรงแรมเวล จ.นครปฐม
พิธีเปิด : นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สพม.9 เป็นประธานเปิด และบรรยายพิเศษ
หลักสูตร : การปรับกระบวนทรรศน์พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล,แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิงมาตรฐานสากล
วิทยากร : ดร.ภาสกร พงษ์สิทธากร ศน.ชำนาญการพิเศษ สมป. สพฐ. | ผู้แทนโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายสามารถรอดสำราญ ผอ.โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จ.นครปฐม ผอ.ยุบล ภพล้ำเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมทรสงคราม นายวิโรจน์ ชัยภักดี รอง ผอ.โรงเรียนอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ครูแน่งน้อย ประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี ครูวิลาพร ชมพูแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จ.นครปฐม และนายยุทธ โตอดิเทพย์ ศน.สพม.9 ผู้ดำเนินการกิจกรรม
วัตถุประสงค์ : เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร จำนวน 51 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา/หรือผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนกลุ่มทฤษฎีความรู้ ความเรียงชั้นสูง กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ โลกศึกษา ภาษาต่างประเทศที่สอง โรงเรียนละ 6 คน รวม 306 คน พร้อมทั้งคณะ Roving Team 14 คน
č
AmazingThailand.wmv
(2970k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 ต.ค. 2554 10:37
ć
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 ต.ค. 2554 10:14
ċ
Teachinginthe21stCentury.flv
(4559k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
31 ต.ค. 2554 00:07
ċ
YouTube-คลิปไทยเสียดินแดน14ครั้ง.flv
(7837k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 ต.ค. 2554 10:31
ć
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 ต.ค. 2554 09:21
ć
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 ต.ค. 2554 09:50
ċ
สภาวะโลกร้อน.flv
(6923k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 ต.ค. 2554 10:36
Comments