ศิลปหัตถกรรม53

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๒๕๕๓  นครปฐม เขต ๒
 

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

รายการแข่งขันเพิ่มเติม 

กำหนดวันและสถานที่แข่งขัน 

ผู้ประสานงานแต่ละรายการแข่งขัน

สัญญลักษณ์งาน | บัตรกรรมการ

คำสั่งคณะกรรมการตัดสิน  

ติดตามข่าวจากเว็บไซต์เจ้าภาพระดับภาค

แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

ผลการแข่งขัน  

โรงเรียนกรอกข้อมูลตัวแทนการแข่งขันระดับภาค

ลงนามถวายพระพร

ภาพแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง | ภาพเด็กพิเศษ

 

ประสานงาน

 • แข่งคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์ทุกรายการ        โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เตรียมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโปรแกรมพื้นฐานทั่วไป และโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันแล้ว  คือ Dream 8  และ  photoshop  Cs2  ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันแจ้งโปรแกรมที่จะใช้ในการแข่งขันล่วงหน้า ที่ รองฯ จารุวรรณ ทาง e-mail : pcharuwan@hotmail.com และโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จะเปิดห้องให้นักเรียนส่ง CD หรือ DVD โปรแกรมที่จะใช้แข่งขัน ในวันที่ 19  พฤศจิกายน 2553  ตั้งเวลา 08.00 น.  ขอให้นักเรียน ส่ง แผ่นโปรแกรมให้ กรรมการประจำห้องตรวจก่อน  ตั้งแต่เวลา 07.30 น ...
  ส่ง 17 พ.ย. 2553 07:45 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • เชิญประชุมกรรมการดนตรีไทย         ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินดนตรีไทย ประชุมร่วมกัน ในจันทร์วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดนตรีไทย หลังอาคาร 1 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา   รายชื่อตามไฟล์แนบ         ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์ ประชุมร่วมกันก่อนการตัดสินในวันแข่งขัน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องยินดีต้อนรับ ชั้น 3 อาคาร 2    รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 2 วันที่ 19  พ.ย. 2553 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม (เฉพาะรายการดนตรีไทย)              กล ...
  ส่ง 11 พ.ย. 2553 07:00 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • บทอาขยาน การแข่งขันบทอาขยาน (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 1 1)           รักษาป่า 2)           เด็กน้อย 3)           รักเมืองไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – 4 1)           สยามานุสสติ 2)           วิชาเหมือนสินค้า 3)           พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการะเวก   กลับหน้าเดิม>>>
  ส่ง 9 พ.ย. 2553 09:27 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • หัวข้อแข่งขันทัศนศิลป์ หัวข้อที่จับสลากในการแข่งขันทัศนศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก   ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน  2553   ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ที่ ราการ/ระดับ ชั้น หัวข้อ 1 ศิลป์สร้างสรรค์  ป.1-3 ศิลปะกับธรรมชาติ  แม่ผู้มีแต่ให้  ประเพณีไทย ศิลป์สร้างสรรค์  ป.4 -6 ศิลปะกับธรรมชาติ  แม่ผู้มีแต่ให้ ประเพณีไทย ศิลป์สร้างสรรค์  ม.1-3 ศิลปะกับธรรมชาติ  แม่ผู้มีแต่ให้  ประเพณีไทย ศิลป์สร้างสรรค์  ม.4 -6 ศิลปะกับธรรมชาติ  แม่ผู้มีแต่ให้ ประเพณีไทย 2 วาดภาพระบายส ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2553 22:33 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • รายการแข่งขันเพิ่มเติม กิจกรรมการแข่งขันเพิ่มเติม 4 กิจกรรม ของจังหวัดพระนครศรีอยูธยา     - การแข่งขันความรอบรู้ประวัติศาสตร์อยุธยา     - การแข่งขันทำหนังสือพิมพ์เสมือน     - การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อหาเนื้อร้องเกี่ยวกับอยุธยา     - การแข่งขัน Walk Rally ประวัติศาสตร์อยูธยา       ส่วนของเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  จัดการแข่งขัน 3 รายการแรก โดยปรับเกณฑ์บ้างเล็กน้อยเพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน โดยยังคงมโนทัศน์เดิมของกิจกรรม  รายละเอียดของเกณฑ์ที่ปรับแล้ว โหลดได้จากไฟล์แนบด้านล่างข้อความนี้  ทั้งนี้ ได้แนบเกณฑ์รายการที่ 4 ให้ด้วย เพื่อการเตรียมการเข้าแข่งขันของโรงเรียนที่สนใจ     จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงว ...
  ส่ง 17 พ.ย. 2553 17:09 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • สรุปกิจกรรมแข่งขัน สรุปกิจกรรมการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒   ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนกิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 1. กลุ่มการศึกษาปฐมวัย 3 3 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 9 22 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4 14 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5 15 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 7 22 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3 8 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 20 81 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี        8.1  การงานอาชีพ 12 35    8.2  เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) 17 29 9.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 9 27 10 ...
  ส่ง 1 พ.ย. 2553 21:18 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ผู้ประสานงานเขตพื้นที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นฐ.๒   ๐๓๔-๓๓๑๖๐๙ กลับหน้าเดิม >>>
  ส่ง 1 พ.ย. 2553 20:41 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒
วันที่ ๑๘ – ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 
 
Comments