ประสานศิลป์ 55

 ประสานงาน
 
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
 สพม.9 (สุพรรณบุรี - นครปฐม)
  
กำหนดการจัดงาน (ระดับภาค)
    วันที่ 21-23 พฤษจิกายน 2555
    วันที่ 7-9 ธันวาคม 2555
    วันที่ 10-12 ธันวาคม 2555
 

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

(ปรับปรุงใหม่ 26 สิงหาคม 2555)
 

- กลุ่มการศึกษาปฐมวัย

- คณิตศาสตร์

- วิทยาศาสตร์ 

- ภาษาต่างประเทศ (ปรับปรุง 21 สิงหาคม 55

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ชุดที่ 2)  

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

- ศิลปะ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

- การศึกษาพิเศษ(กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม) 

 
แจ้งเพิ่มเติมเกณฑ์การแข่งขัน
 

 ข่าวจากส่วนกลาง
 
           แก้ไข เกณฑ์คะแนน การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ 
          
แก้ไข การส่งกิจกรรมสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมทีมได้ไม่เกิน 3 คน
           แก้ไข เกณฑ์การแข่งขันระบำมาตรฐาน โดยตัด รำแม่บท ในนิยามศัพท์  
           เปิดดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน
           แก้ไข ข้อความ ในเกณฑ์ การประกวดสวดมนต์แปล กลุ่มสาระสังคมฯ
 
 
 
แบบรายงานตัวนักเรียน
 
ตารางการแข่งขัน
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 
สถานที่แข่งขัน
 
 
 
 
Comments