สถานที่แข่งขัน

 

 
 
สถานที่ในการ แข่งขันทักษะวิชาการเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
 

 
        สถานที่ บริเวณแข่งขัน ห้องแข่งขัน ดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบ    
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
10 ธ.ค. 2554 06:28
Comments