ธรรมะสังคีต

hi-supervisory5 

รวมทสวดมนต์ประกอบดนตรี

ฟัง คลิกขวาที่ชื่อเพลงเลือก OPEN ต้องการเก็บไว้ฟัง คลิกขวาเลือก Save Target As นะครับ
 
ฟัง
 
บทแผ่เมตตา.mp3(281.0 KB, 3262 views)
ฟัง
 
บทสวดไตรสรณคมณ์.mp3(530.3 KB, 2225 views)
ฟัง
 
พระคาถาชินบัญชร..ชำระใจ.mp3(4.48 MB, 3227 views)
ฟัง
 
พระคาถาพาหุง.mp3(2.28 MB, 3765 views)
ฟัง  
อัปปมัญญาภาวนา(บาลี).mp3(1.04 MB, 2902 views)
ฟัง
 
01 - เพลงชินบัญชร.mp3(3.89 MB, 6675 views)
ฟัง
 
02 - เพลงชินบัญชรแปล.mp3(3.95 MB, 3576 views)
ฟัง
 
01 - ทำนองสรภัญญะ 1.mp3(500.0 KB, 3780 views)
ฟัง
 
02 - ทำนองสรภัญญะ 2.mp3(302.0 KB, 2286 views)
ฟัง
 
03 - ทำนองสรภัญญะ 3.mp3(360.0 KB, 2159 views)
ฟัง
 
01นะโมตัสสะ.mp3 (922.0 KB, 2998 views)
ฟัง
 
02นะโมพาหุงมหากา.mp3(3.47 MB, 5222 views)
ฟัง
 
03แผ่เมตตา.mp3(774.0 KB, 3058 views)
ฟัง   04พระพิชิตมาร.mp3(3.20 MB, 2464 views)

ฟัง   Track01 กราบพระห้าครั้ง.mp3(2.50 MB, 1291 views)
ฟัง   Track02 คำนมัสการรอยพระพุทธบาท (๑).mp3(3.95 MB, 229 views)
ฟัง   Track03 คำนมัสการรอยพระพุทธบาท (๒).mp3(4.60 MB, 154 views)
ฟัง   Track04 นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ (๑).mp3(3.89 MB, 235 views)
ฟัง
  Track05 นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ (๒).mp3(3.99 MB, 162 views)
ฟัง
  Track06 คำกลอนนมัสการพระพุทธบาท.mp3(3.52 MB, 110 views)
ฟัง
 
Track07 นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ (๑).mp3(4.32 MB, 148 views)
ฟัง
 
Track08 นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ (๒).mp3(3.59 MB, 111 views)
ฟัง
 
Track09 นมัสการรอยพระพุทธบาท.mp3(2.95 MB, 117 views)
ฟัง
 
Track10 กราบพระห้าครั้ง.mp3(4.44 MB, 402 views)
มงคลสูตร เสียงอินเดีย
ฟัง
 
6012.mp3(2.84 MB, 1575 views
สวดมนต์แปล ประกอบดนตรี พูลศรี เจริญพงษ์
ฟัง
 
บทสวด.mp3(9.19 MB, 31688 views)
บทสวดชินบัญชร และทำนองสรภัญญะ
ฟัง   Track01.mp3(727.0 KB, 2570 views)
ฟัง Track02.mp3(727.0 KB, 1468 views)
ฟัง   01 - เพลงชินบัญชร.mp3(3.89 MB, 28532 views)
ฟัง   02 - เพลงชินบัญชรแปล.mp3(3.95 MB, 1672 views)
ฟัง   01 - ทำนองสรภัญญะ 1.mp3(500.0 KB, 2395 views)
ฟัง   02 - ทำนองสรภัญญะ 2.mp3(302.0 KB, 1332 views)
ฟัง   03 - ทำนองสรภัญญะ 3.mp3(360.0 KB, 1170 views)
ฟัง   01 - บทสวดบูชาพระเขี้ยวแก้ว.mp3(7.38 MB, 888 views)
ฟัง   01-กวนอิม ปู้เหมินปิง.mp3(3.31 MB, 1105 views)
ฟัง 3Kovit เพลงองค์ใดพระสัมพุทธ.mp3(270.0 KB, 2829 views)
พุทธชัยมงคลคาถา พาหุง  (อินเดีย)
ฟัง   10677.mp3 (5.82 MB, 2200 views)

บทบูชาพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

ฟัง บทบูชาพระรัตนตรัย.wma(697.3 KB, 2381 views)
ฟัง   บทสรรเสริญพระพุทธเจ้า.wma(891.5 KB, 5183 views)
คาถาชินบัญชร  ทิเบต
ฟัง   11781.mp3(5.33 MB, 1554 views)

มงคลสูตร บาลี-ไทย

ฟัง 6612.mp3(11.82 MB, 552 view

คิริมานนทสูตร
วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

ฟัง   คิริมานนทสูตรa_.zip(10.08 MB, 4007 views)
ฟัง   คิริมานนทสูตรb_.zip(10..12 MB, 1795 views)

บทสวดเจริญอัปปมัญญา  
ฟัง   Illimitable.mp3(1.56 MB, 2909 views)
 
สวดสรรเสริญพระรัตนตรัยประกอบดนตรี

ฟัง   สวดสรรเสริญพระรัตนตรัย.mp3(1.01 MB, 4299 views)
Comments