เว็บการโรงแรม

ที่
รายการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / เนื้อหา

URL

1
Thai Hotel Association
http://www.thaihotels.org/
2
Thaihotelstaff.com http://www.thaihotelstaff.com/
3
ชมรมผู้บริหารฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงแรม http://www.hoseg.com/
4
Food Network http://www.foodnetwork.com/food/cooking
5
Thai Chef http://www.thaichefs.com/
6
สมาคมการบริหารโรงแรมไทย http://www.thma.org/th/
7
i-gourmet ข้อมูลวัตถุดิบและส่วนผสม http://igourmet.gourmetfoodmall.com/index.php
8
Food Guide http://www.pccnaturalmarkets.com/health/Index
/Food_Guide.htm
9
How to… http://missvickie.com/howto/howtoframe.html
10
The World Healthiest Food List http://www.whfoods.com/foodstoc.php
11
ตัวอย่างการจัดดอกไม้ http://www.02aflower.com/
12
Flower Factfiles http://www.flowers.org.uk/flowers/facts/
flower-facts.htm
13
ศูนย์สารสนเทศ สถาบันอาหาร http://www.nfi.or.th/stat/
14
สถาบันอาหาร http://www.thaikitchen.org/thai/index.php
15
KIOSQUETO โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับร้านอาหารและโรงแรม http://www.kiosqueto.com/
16
INTERSOFT โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับร้านอาหารและโรงแรม http://www.intersoft.co.th/index.html
17
Cocktail Guide http://www.online-cocktail-guide.com/
18
Cocktails recipe http://www.in-the-spirit.co.uk/cocktails/
19
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย http://safetynava.com/data/safety%20want
%20know.htm/
20
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว http://www.tourism.go.th/main.php/
21
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร http://agrotourism.doae.go.th/
22
ชื่อภาษาอังกฤษของสมุนไพรไทย http://www.thenakedmango.com/thaiherbs.htm/
23
เกมเกี่ยวกับความรู้เรื่อง ความปลอดภัย http://www.firekills.gov.uk/seniors/fun/index.htm
24
Safety powerpoint presentation library http://siri.uvm.edu/ppt/powerpt.html
25
ตัวอย่างป้ายเพื่อความปลอดภัย (1) http://www.seton-safety-signs.co.uk
26
ตัวอย่างป้ายเพื่อความปลอดภัย (2) http://www.thaiglobal.co.th/catalog/sts/sts_1.asp
27
CAI เรื่อง การปฐมพยาบาล http://www.nurse.nu.ac.th/cai/firstaid01.html
28
คลังความรู้เกี่ยวกับอาหาร http://food.toryod.com
29
โรงเรียนสอนทำอาหาร แม่บ้านทันสมัย http://www.mwthaicook.com/index.php
30
ชุมชนคนโรงแรม http://www.hotelier.in.th/
31
นิตยสาร Gourmet & Cuisine http://www.gourmetthai.com
32
นิตยสาร Health & Cuisine http://www.healthandcuisine.com
33
ข้อมูลงานโรงแรม http://www.thaihoteljob.com
34
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย http://www.tat.or.th
35
การจัดดอกไม้ จาก Sakul flowers http://www.sakulflowers.com
36
ความรู้เรื่อง เค้ก http://www.sf.ac.th/workstd/m4sci_
no43/home/index.htm
37
ตัวอย่างเมนูอาหารจัดเลี้ยง http://www.royalfoodcenter.com
38
Tips การทำขนมอบจาก UFM http://www.ufmeducation.com/tips01.html
39
Z meal รวมสูตรอาหาร http://v2.zmeal.com/board/index.php
40
Thaifood DB http://www.thaifoodDB.com
41
Epicurious.com ฐานข้อมูลตำรับอาหารทั่วโลก http://www.epicurious.com
42
Thaisommelier ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ http://www.thaisommelier.com
43
นิตยสารไวน์ทูเดย์ http://www.thailandwinetoday.com
44
Thaibaristaรวมความรู้การทำกาแฟ http://www.thaibarista.org
45
Science of Cooking http://www.bbc.co.uk/science/hottopics/cooking
46
Science of Chocolate http://www.bbc.co.uk/science/hottopics/chocolate
47
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว http://www.tourism.go.th/main.php
48
Wine Scale ไวน์วิจารณ์และมาตรวัดอิสระ http://www.winescale.com
49
Baking911 http://www.baking911.com
50
Video สาธิตการทำอาหารไทย http://www.thaifoodtonight.com/thaifoodtonight
/recipes.htm
51
รวมสูตรอาหารนานาชาติ http://www.tripparty.com/asp/tripeat/pantry/pantry_
mainpage.asp
52
PCA Food & Beverage Encyclopedia http://www.professionalchef.com/FrontoftheHouse/
Encyclopedia/pca_food__beverage_
encyclopedia.htm
53
F&B club of Thailand http://www.fbctjob.com
54
Boncafe ข้อมูลเกี่ยวกับกาแฟ http://www.boncafe.co.th/thai-coffee/
thai-coffee-th.htm
55
e-cocktail.org สูตรค็อกเทลและคำศัพท์ http://www.ecocktail.org/en
56
การจัดเลี้ยงอาหาร บัว catering http://www.buacatering.com/index.php
57
แหล่งข้อมูลอาหารไทย http://www.thaifoodcom.com
58
ตำรับอาหารไทย จากกะทิชาวเกาะ http://www.ampolfood.com/home/tips_technics.php
59
ครัวไกลบ้าน http://www.kruaklaibaan.com
60
แหล่งข้อมูลสำหรับ Bartender http://www.webtender.com
61
การจัดงานแต่งงาน http://centerwedding.com
62
English for Housekeepers http://www.englishclub.com/english-for-work/
housekeeping.htm
63
English for F&B http://www.englishclub.com/english-for-work/
food-drink.htm
64
English for Hotel Staff http://www.englishclub.com/english-for-work/hotel.htm
65
English for Tour guides http://www.englishclub.com/english-for-work/tour-guide.htm
66
English for Airline Staff http://www.englishclub.com/english-for-work/airline.htm
67
Travel and Tourism Vocabulary http://www.iftta.org/glossary.php
68
การเลือกแก้วไวน์ http://www.wineglassguide.com
69
เคล็ดลับการทำความสะอาดผ้า http://www.cleanmate.net/cleanmate_tipstricks.php
70
ขั้นตอนการซักผ้าสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่์ http://www.laundrybiz.in.th/index.php?p=content&id=5
71
ค็อกเทลไทย.com http://www.cocktailthai.com
Comments