เว็บคณิตศาสตร์

ที่
รายการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / เนื้อหา

URL

1
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย http://www.geocities.com/maththai
2
Schoolnet_math http://web.ku.ac.th/schoolnet/f-snet2.htm
3
สสวท. สาขาคณิตศาสตร์ประถม http://www.ipst.ac.th/pri_math/pri-math.shtml
4
สสวท. สาขาคณิตศาสตร์มัธยม http://www.ipst.ac.th/smath/index.html
5
The Ultimate Math รวมโจทย์และเกมส์คณิตศาสตร์ http://www.geocities.com/ultimatemath/
6
คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet2/
vocabulary/voc1.htm
7
The Statistics Homepage สถิติ http://www.statsoftinc.com/textbook/
stathome.html
8
SuperKids Math Worksheet Creator ใช้สร้างใบงาน http://www.superkids.com/aweb/tools/math
9
Aplusmath.com เกมส์บูรณาการคณิตและอังกฤษ http://www.aplusmath.com
10
101Mathematics รวม Link เกมส์และสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ http://www.101science.com/math.htm
11
SMILE PROGRAM MATHEMATICS INDEX บทเรียนคณิตศาสตร์ http://www.iit.edu/~smile/mathinde.html
12
Funmaths Game Station http://www.funmaths.com/r010.htm
13
MathWork -- สร้างแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ online http://www.scottbryce.com/mathwork
14
Math at edhelper.com http://www.edhelper.com/math.htm
15
SMART BRAIN โอกาสทองสู่ความเป็นเลิศทางสมอง http://www.smartbrain.com/home_th.html
16
e-learning วิชาคณิตศาสตร์ http://www.dekgeng.com/math
17
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Thailand http://www.geocities.com/maththai
18
ห้องเรียนคณิตศาสตร์ http://www.geocities.com/darunith/math.htm
19
ชมรมครูคณิตศาสตร์มหาสารคาม http://www.mc41.com
20
โฮมเพจสายวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตม.เชียงใหม่ http://mail.satitcmu.ac.th/~math

21

สื่อเรื่องแผนภูมิและกราฟ ม.1  http://se-ed.net/thaimedia004
22
Math.com - World of Math Online คำอธิบายพร้อมตัวอย่าง http://www.math.com
23
 Ripn-math.com ศูนย์พัฒนาคณิตศาสตร์ ราชภัฏพระนคร  http://www.ripn-math.com
24
 FunBrain.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษาสำหรับครูและนักเรียน  http://www.funbrain.com
25
 Amy's Classroom กิจกรรมคณิตศาสร์ระดับประถม  http://teams.lacoe.edu/documentation/
classrooms/amy/geometry/3-4/3-4.html
26
 About Shape กิจกรรมเรื่องรูปทรง  http://www.learner.org/teacherslab/
math/geometry/shape/index.html
27
 About Space กิจกรรมเรื่องพื้นที่  http://www.learner.org/teacherslab/math/
geometry/space/index.html
28
 Logic Patterns กิจกรรมเรื่องตรรกศาสตร์  http://www.learner.org/teacherslab/math/
patterns/logic.html
29
 Number Patterns กิจกรรมเรื่องตัวเลข  http://www.learner.org/teacherslab/
math/patterns/number.html
30
 The Geometer's Sketchpad? กิจกรรมในห้องเรียน  http://www.keypress.com/sketchpad/
general_resources/classroom_activities/
index.php
31
 เว็บรวมกิจกรรมและผลงาน Geometer's Sketchpad  http://mathforum.org/sketchpad/
sketchpad.html
32
 แผนการสอน Geometer's Sketchpad  http://www.wpunj.edu/icip/itm/Lessonpl/
sketch/sketch.html
33
 กิจกรรมคณิตศาสตร์ Shodor.org  http://www.shodor.org/interactivate/activities/
34
 คณิต.คอม  http://www.kanid.com
35
 TUMMATH โดยครูกาด  http://www.tummath.com/
36
 Function Flyer แสดงกราฟของสมการต่างๆ  http://www.shodor.org/interactivate/activities/
flyall/index.html
37
 โจทย์ปัญหา(ภาษาอังกฤษ)ระดับต่างๆ  http://www.stfx.ca/special/mathproblems/
welcome.html
38
 Nicks' Mathematic Puzzle  http://www.qbyte.org/puzzles/puzzle01.html
39
 การเงินและธนาคารสำหรับเด็ก  http://www.bangkokbank.com/Bualuangkids
40
 Pratabong รวมข้อสอบคณิตศาสตร์ที่มุมนักคิด  http://www.pratabong.com/P_web/math/
math_ProblemsCorner.htm
41
 ใบงานฝึกการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  http://www.rhlschool.com/math.htm
42
 การแก้สมการเส้นตรง  http://www.studygs.net/equations.htm
43
 การแก้โจทย์ปัญหา  http://www.studygs.net/mathproblems.htm
44
 การหาค่าตามลำดับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์  http://www.studygs.net/pemdas/index.htm
45
 Purplemath เว็บไซต์ที่อธิบายเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์อย่างชัดเจน  http://purplemath.com/modules/index.htm
46
 Solving Derivatives  http://www.studygs.net/derivatives.html
47
 Sudoku แนะนำเทคนิคการเล่น  http://www.studygs.net/sudoku.htm
48
 WebSudoku เล่นเกมฟรี  http://www.websudoku.com/
49
 Sudoku.org หลากหลายรูปแบบการเล่น  http://www.sudoku.org.uk/daily.asp
50
 บทเรียนออนไลน์เนื้อหามัธยมต้น  http://www.thaicadet.org/Pratices.html
51
 Thai GSP การสอนโดยใช้โปรแกรม GSP  http://thaigsp.ipst.ac.th/
52
 เกมสำหรับเด็ก ด้านคณิตศาสตร์  http://www.primarygames.com/math.htm
53
ทดสอบ IQ  http://www.kanid.com/iqtest.php
54
Interactive Math จาก teachingtreasures.com  http://teachingtreasures.com.au/maths/
Maths_more.html
55
Interactive Math แบบฝึกออนไลน์จาก Utah State University  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
56
เกมคณิตศาสตร์  http://www.multiplication.com/games.htm
57
Interactive Math ความรู้คณิตศาสตร์จาก Cut-the-knot  http://www.cut-the-knot.org/index.shtml
58
Dictionary คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก  http://www.amathsdictionaryforkids.com
59
เกมส์คณิตศาสตร์ จาก Jefferson Lab  http://education.jlab.org/indexpages/
elementgames.php
60
เกมส์คณิตศาสตร์ Math Magician Games  http://www.oswego.org/ocsd-web/games/Mathmagician/cathymath.html
61
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  http://www.krusmart.com
62
เกมคณิตศาสตร์ จาก AAAmath  http://www.aaamath.com
63
กิจกรรมคณิตศาสตร์ Apples4theteacher  http://www.apples4theteacher.com/math.html
64
กิจกรรมคณิตศาสตร์ จาก Utah State University  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
65
Learning object จาก สสวท.  http://learningobject.ipst.ac.th
66
เกมส์สอนคณิตศาสตร์จาก Harcourtschool  http://www.harcourtschool.com/menus/
math_advantage.html
67
Interactive resource สำหรับคณิตศาสตร์และอื่นๆ  http://www.globalclassroom.org/ecell00/
javamath.html
68
Math Textbook Online  http://www.math.gatech.edu/~cain/textbooks/
onlinebooks.html
69
Online Math จาก Trillia.com  http://www.trillia.com/online-math/index.html
70
การแปลงทางเรขาคณิต  http://www.yn.ac.th/transformation/#ss6
71
Interactive math worksheet  http://www.vtaide.com/png/assess.htm
72
That Quiz ทดสอบคณิตศาสตร์  http://www.thatquiz.org
73
Cool Math For Kids  http://www.coolmath4kids.com
74
Math Worksheet Generator  http://akidsheart.com/threer/mathdes.htm
75
การแสดงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาพ 3D  http://demonstrations.wolfram.com
76
ศูนย์วัดความรู้คณิตศาสตร์ตามอัธยาศัย  http://www.thai-mathpaper.net/papers_offline.php
77
Cool Math.com  http://www.coolmath.com
78
เรียนรู้คณิตศาสตร์จาก Gizmos  http://www.explorelearning.com
79
เกมส์และกิจกรรมคณิตศาสตร์จาก University of CA  http://www.lhs.berkeley.edu/kids/
kidshome.html
Comments