เว็บภาษาไทย

 
ที่
รายการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / เนื้อหา

URL

1
บ้านภาษาไทย http://www.ku.ac.th/kuthai
2
ฉันทลักษณ์ไทย http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK17/chapter2/
chap2.htm
3
หอมรดกไทย_สุภาษิตไทย http://www.heritage.thaigov.net/
4
Happy Classroom สอนภาษาไทย http://www.geocities.com/Athens/Delphi/7225
5
เรือนไทย http://www.vcharkarn.com/reurnthai
6
กลบท http://www.geocities.com/bot_kawee/kolbot.htm
7
Eduzone ภาษาไทย http://www.eduzones.com/vichakan/thai/nature.php
8
ราชบัณฑิตยสถาน http://www.royin.go.th
9
ภาษาไทย ๕ นาที
http://www.tpschamnong.iirt.net/article/
basa_5nt_p3.html?6m
10
ปริศนาคำทาย
http://www.st.ac.th/bhatips/riddle.htm
11
e-learning วิชาภาษาไทย http://www.dekgeng.com/thai/index.html
12
พระอภัยมณี http://www.geocities.com/lekpage/papai000.htm
13
สามก๊ก http://www.geocities.com/Paris/Cafe/1235/
samkok_main.html
14
ภาษาไทยวันนี้ http://www.sakulthai.com/Dpasathaisql.asp
15
เครือข่ายพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน http://rirs3.royin.go.th/riThdict/lookup.html
16
การเขียนกลอนสุภาพและกลอนสี่สุภาพ http://www.geocities.com/bot_kawee/prapant.htm
17
ภาษาไทย http://www.thaiwbi.com/pre_en/thai/index.htm
18
Thai poetryกวีนิพนธ์ไทย http://www.geocities.com/poetichome
19
Thai Writer Web Site ชุมชนวรรณกรรม http://www.thaiwriter.net
20
หมอภาษา Thai Language Clinic http://www.morphasa.com
21
วรรณกรรมสองแคว http://www.thai-folksy.com/L2Qua/L2Q.html
22
บ้านภาษาไทย http://www.ku.ac.th/kuthai/
23
ว่ายเวิ้งวรรณศิลป์ http://www.geocities.com/thailiterature/
24
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม http://www.ocac.go.th/
25
BAIYA.COM รวมผลงานนักเขียน http://www.baiya.com/
26
คำไทยที่ออกเสียงยาก http://www.learningthai.com/howtoread/01.htm
27
ตั๋วเมือง (ภาษาถิ่นล้านนา) http://se-ed.net/tua-mueng/learning.html
28
ชุมชนคนรักภาษาและวรรณกรรมไทย http://www.geocities.com/read4write
29
คำที่มักเขียนผิด - วิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org
30
คำที่มักใช้ผิดความหมาย - วิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org
31
การเขียนคำทับศัพท์ - วิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org
32
หลักภาษาไทย - วิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org
33
ปริศนาอักษรไขว้ั http://school.obec.go.th/ninratanusorn/images/
cross01/cross01.htm
34
บทเรียนรามเกียรติ์ตอนสุครีพหักฉัตร http://www.thaiedu.net/wbi/ramayana/
langknowlage.htm
35
ทดสอบความรู้ภาษาไทย http://dbsql.sura.ac.th/quiz/thai1/thai.asp
36
แหล่งรวมคนรักร้อยกรอง http://www.siampoetry.com
37
บทเรียนออนไลน์เนื้อหามัธยมต้น http://www.thaicadet.org/Pratices.html
38
เกมวงปริศนาอักษรไขว้ http://www.thaicrossword.net/main.php?
comer=game_1_main.php
39
หลักภาษาไทย ออนไลน์ http://www.st.ac.th/bhatips/gra_thai.htm
40
เรื่องสั้นจากสกุลไทย เพื่อส่งเสริมการอ่าน http://www.sakulthai.com/ruengson/
ruengsonold.htm
41
ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ http://www.baanjomyut.com/library/
42
โปรแกรมช่วยสอนผ่านเครือข่าย วิชาภาษาไทย http://202.29.138.73/2548/e_bs/ListTopic_G1.htm
43
คำสร้อยคำเมือง http://www.khonmuang.com/kumsoy.htm
44
ภาษาพื้นถิ่นอีสาน http://www.nongkhaicity.net/e-san.htm
45
เรียนรู้ภาษาใต้ http://www.trangzone.com/pasa.php
46
สอนภาษาไทย โดยครูแสงเลย http://www.thaitrainer.net/
47
สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย http://www.attt.in.th/index.php
48
รวมผลงานวรรณกรรมไทยและต่างประเทศ http://olddreamz.com
49
ภาษิต บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย http://www.suparsit.com/index1.php
50
หลากหลายวิธีสอนภาษาไทยจากครูต้นแบบ http://www.thaiteacher.org/publication
/teaching/tea-th1.htm
51
บทเรียนออนไลน์ ชนิดของคำ http://www.kp.ac.th/workstud/m
2-w3-2544/phasathai.html
52
ภาษาไทยดอทเน็ต http://www.pasathai.net
53
คุ้มอักษรปิยะวดี งานเขียนสำหรับเด็ก http://www.geocities.com/joombooks/index.html
54
โลกวรรณคดี.คอม http://www.lokwannakadi.com
55
เสียงเด็ก.คอม http://www.siangdek.com
56
รายการวิทยุกระจายเสียง "การใช้ภาษาไทย" ของ มสธ. http://vup.stou.ac.th/Service/la_ect.htm
57
ประวัติวรรณคดีไทย http://www.pramot.com/hm.html
58
รามเกียรติ์ http://www.siamnt.com/literature.html
59
สื่อการเรียนรู้บูรณาการ กาพย์เห่ชมเครื่องคาว http://www.patai.th.edu/thai-nz/thaifood/index.htm
60
เว็บสำหรับนักเขียน http://www.forwriter.com
61
ศูนย์สารสนเทศเสียงไทย http://thaiarc.tu.ac.th
62
ลิลิตตะเลงพ่าย์ http://www.geocities.com/independentwars
63
ลิลิตพระลอ http://pralor.thaiderm.com
64
ลานกวี http://www.lungkao.th.gs/web-l/ankawe/index.html
65
ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย http://www.thai-ireland.com/Thai%20language.htm
66
ภาษาไทยกับการสื่อสาร http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/
pechburi/marina_wisan/index.html
67
รักษ์ภาษาไทย http://rakpasathai.sanook.com
68
เรียนภาษาไทย สำหรับชาวต่างชาติ http://www.thai-language.com
69
หัดพูดภาษาไทย สำหรับชาวต่างชาติ http://www.speakingthai.com
70
ภาษาไทยถิ่น http://thaiarc.tu.ac.th/dialect
Comments