เว็บสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
รายการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / เนื้อหา

URL

1
วัฒนธรรมไทย http://www.culture.go.th/
2
โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย http://kanchanapisek.or.th/kp8/ptwww.html
3
หอมรดกไทย http://www.heritage.thaigov.net/religion/religion.htm
4
พระพุทธศาสนา http://www.heritage.thaigov.net/religion/religion.htm
5
ภูมิศาสตร์ online http://www27.brinkster.com/nanthanatporn
6
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน http://kanchanapisek.or.th/kp6
7
เครือข่ายรัฐสภาไทย http://www.parliament.go.th/
8
แผนที่จาก National Geographic http://plasma.nationalgeographic.com/
mapmachine
9
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี http://shalawan.www2.50megs.com
10
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) http://www.sac.or.th
11
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ http://kanchanapisek.or.th/kp8
12
สำนักงาน ป.ป.ส. http://www.oncb.go.th
13
พจนานุกรมพุทธศาสนา http://www.geocities.com/thaiok1/index.htm
14
The History Net รวมประวัติศาสตร์โลก http://history.about.com
15
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย – ข้อมูลท่องเที่ยว http://www.tat.or.th/
16
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://www.police.go.th
17
มหาดไทย.คอม http://www.mahadthai.com/html/index.html
18
MapQuest แสดงแผนที่ทั่วโลก http://www.mapquest.com/maps
19
Random Acts of Kindness Foundation เพื่อส่งเสริมกาทำดี http://www.actsofkindness.org
20
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ
http://nccc.thaigov.net/nccc/1.php
21
รัฐสภาสำหรับเยาวชน – รัฐสภารุ่นจิ๋ว http://www.parliamentjunior.in.th/junior/
index.asp
22
Public Law Net เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย http://www.pub-law.net/library/library_main.html
23
e-learning วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต http://www.dekgeng.com/sorporchor/index.html
24
จดหมายเหตุกรุงศรี http://www.krungsri.com/KrungsriDocumentlary/
index.htm
25
สยามิคดอทคอม สำหรับผู้สนใจในอิสลามและมุสลิม http://www.siamic.com
26
สัญลักษณ์ในพระราชพิธี http://www.thaitrip.com/symbol
27
วิถีไทย ความรู้เรื่องชีวิตของคนไทย http://www.thaifolk.com/detail.asp
28
ชมรมพุทธศาสตร์สากล http://www.ibscenter.net
29
กฏหมาย.com http://www.kodmhai.com
30
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย http://www.thaimain.org/thai/thailand
31
84000พระธรรมขันธ์ http://www.84000.org
32
อุทยานประวัติศาสตร์ไทย http://www.moe.go.th/main2/wfad.htm
33
พระไตรปิฎก online http://dharma.school.net.th/buddhism/tsearch.htm
34
Dhammathai.orgธรรมะไทย http://www.dhammathai.org/indexthai.php
35
Thailand Bible Society พระคริสตธรรมคัมภีร์ http://www.thaibible.or.th/
 36
ของเล่นเด็กพื้นบ้านภาคกลางเพื่อการพัฒนาเด็ก http://www.thaigamemedia.com
37
History Channel
http://www.historychannel.com
38
GIS_ONLINE แผนที่กรุงเทพ http://203.155.220.230/gis_online/information/
gisdata/ district_thai/webmap/districtthai_map.html
39
ชาวบ้านดอทคอมเรื่องราวของชาวบ้าน ในแบบชาวบ้าน http://www.chaobaan.com
40
ตัวอย่างกิจกรรมการสอนเรื่องประชากรกับโลก http://www.populationeducation.org/
pages/0,productdetail,
productdetail,00.ecs?contentid=172
41
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://w3.chula.ac.th/institute/eric/
42
หลักสูตรท้องถิ่น http://dnfe5.nfe.go.th/localdata/RSouth/KraBe/
Curri.htm
43
NGThai.com http://www.ngthai.com
44
ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย http://www.eric.chula.ac.th/gisthai/
45
โครงการหลวง http://www.belovedking.com/thai/project-thai.html
46
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/
47
แหล่งรวบรวมข้อมูลประเพณีของไทย http://www.prapayneethai.com/th/
48
E-learning ชาติไทย http://www.e-learning.sg.or.th/act3_8/
49
บ้านฝัน สำนึกความเป็นไทย http://www.banfun.com/
50
ผ้าไหมไทย http://silkthailand.com/
51
National Geographics สำหรับเด็ก http://www.nationalgeographic.com/geobee/
52
รายงานวิเคราะห์แนวโน้มประเทศไทย http://ttmp.trf.or.th/
53
ชีววิถี.net http://www.chivavithee.net/index.php
54

รักบ้านเกิด.คอม เชื่อมโยงสังคมไ ท ย

http://www.rakbankerd.com
55
สคส.คอมพิวเตอร์ฝีพระหัตถ์ในหลวง http://www.mrtawat.com/saidtheking/cards.htm
56
บทเรียนออนไลน์เนื้อหามัธยมต้น http://www.thaicadet.org/Pratices.html
57
ชุมชนพระไทยบนอินเตอร์เน็ต http://www.phrathai.net/
58
บ้านทรงไทย http://www.bansongthai.com/
59
เรือนไทย http://www.khonthai.com/Vitithai/thaihome.html
60
วังสวนผักกาด http://www.suanpakkad.com/
61
Jim Thompson House http://www.jimthompsonhouse.com
62
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว http://www.thaisingleparent.com
63
เครือข่ายครอบครัว http://www.familynetwork.or.th/
64
เกมสำหรับเด็ก ด้านสังคม http://www.primarygames.com/social_studies.htm
65
สิ่งต่างๆทำงานอย่างไร (บุคคล องค์กร) http://people.howstuffworks.com/
66
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว http://www.women-family.go.th/
67
ศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก http://whc.unesco.org/en
68
เศรษฐกิจพอเพียง http://www.thaitopic.com/mag/econ/suff.htm/
69
เครื่องนุ่งห่มในวิถีไทย http://www.thailife.com/thaiwisdom/poompunya/
book2/default.aspx
70
ดินของประเทศไทย http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum
/INDEX0.HTML
71
คำให้การผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น http://www.culture.go.th/knowledge/pculture
/index.html
72
หอไทยนิทัศน์ http://www.culture.go.th/thainithat/website
/thai/index.html
73
ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ http://www.backtohome.org
74
ลานพุทธศาสนา http://www.larnbuddhism.com
75
โบราณคดีไทย http://archaeology.thai-archaeology.info
76
นิตยสารศิลปวัฒนธรรม http://www.matichon.co.th/art
77
ไทปัน.คอม ศูนย์รวมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย http://www.thaipun.com
78
บ้านแห่งรัก เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว http://www.love4home.com
79
เศรษฐกิจพอเพียง http://www.sufficiencyeconomy.org
80
วารสารเมืองโบราณ http://www.muangboranjournal.com
81
นิตยสารสารคดี http://www.sarakadee.com
82
ข้อมูลสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ี http://www.arkive.org/species/GES
83
ธนาคารชุมชน http://www.cb.ktb.co.th/prod/commbank.nsf
84
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ http://www.shi.or.th
85
World atlas แสดงแผนที่โลกและขัอมูลด้านภูมิศาสตร์ http://www.worldatlas.com
86
Talaythai ทะเลไทย http://www.talaythai.com/index.php
87
Geography4kids.com http://www.geography4kids.com
88
โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจอาชีวศึกษา http://www.teenpath.net/south18/2008/index.html
89
เครือข่ายจิตอาสา http://www.volunteerspirit.org/update.asp
90
สื่อการเรียนรู้บูรณาการ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน http://www.patai.th.edu/thai-nz/thaifood/index.htm
91
ศูนย์ข้อมูลกลางด้านความเสมอหญิงชาย http://www.gender.go.th
92
ผ้าซิ่น http://www.tiluang.com
93
ประเพณีไทย http://www.khonthai.com/Vitithai/custom.htm
94
ข้อมูลประเทศญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น http://www.siamkane.com
95
Thailand Voice http://www.thailandvoice.com
96
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ http://www.queengallery.org
97
ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน http://www.kmitl.ac.th/esan
98
ภาพถ่ายท่องเที่ยว ประเพณีไทย http://www.thaitrip.com
99
รายการธรรมะทางไกลผ่านดาวเทียม http://www.dmc.tv
100
นิทานภาพ สึนามิที่ผ่านไป http://www.skkob.com/cartsunami
101
คณะกรรมการปรับปรุงกฏหมายเพื่อพัฒนาประเทศ http://www.lawreform.go.th
102
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน http://www.midnightuniv.org/midnightuniv/index.htm
Comments