เว็บสุขศึกษาและพลานามัย

ที่
รายการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / เนื้อหา

URL

1
กรมอนามัย http://www.anamai.moph.go.th
2
กองสุขศึกษา http://203.157.19.192
3
องค์การเภสัชกรรม http://203.157.19.196
4
การกีฬาแห่งประเทศไทย http://www.sat.or.th
5
เครือข่ายสุขภาพเพื่อประชาชน http://www.healthnet.in.th
6
วอลเลย์บอล http://lily.bu.ac.th/~chamnan.d/index.html
7
Thaimental.com เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนไทย http://www.thaimental.com
8
สุขภาพจิต- รามาธิบดี Mental Health Thailand http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra
/rapc/mhpa.html
9
กระทรวงสาธารณสุข http://www.moph.go.th/
10
Dental-Web ความรู้ทางทันตกรรม http://welcome.to/dentalweb
11
Teen Path ตัวอย่าง CAI สอนเรื่องวัยรุ่น http://www.teenpath.net
12
Bangkokhealth.com – เว็บไซต์ข้อมูลด้านสุขภาพ http://www.bangkokhealth.com
13
ThaiClinic.com คลินิคสุขภาพ เพื่อคนไทย http://www.thaiclinic.com
14
SIAMSPORT OFFICIAL WEBSITE (สมาคมกีฬา)ปรับปรุง http://www.siamsport.co.th/sportass.html
15
e-learning กลุ่มวิชาพิเศษ พลศึกษา http://www.dekgeng.com/special/index.html
16
 ฟุตซอล Futsal  http://www.bsd.osrd.go.th/sports/futsal
17
 สำนักพัฒนาการกีฬา - สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  http://www.bsd.osrd.go.th/index.php
18
ลีลาศ.คอม http://www.leelart.com
19
Siamfitness.com สยามฟิตเนส http://www.siamfitness.com
20
การละเล่นพื้นบ้าน http://www.prapayneethai.com/th/amusement
21
Siam health http://www.siamhealth.net
22
SIAMSPORT OFFICIAL WEBSITE (ข้อมูลกีฬา) http://www.siamsport.co.th/sportdata.html
23
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ http://www.childrenhospital.go.th
24
โยคะ http://www.hathayogachiangmai.com
25
มูลนิธิหมอชาวบ้าน http://www.doctor.or.th/default.asp
26
Global Martial Arts Center ศิลปะการป้องกันตัว http://www.martialarts.in.th/online/products/
martialarts/karate/intro.asp
27
โครงการรักหัวใจใส่ใจโคเลสเตอรอล http://www.heartandcholesterol.com/
28
Poompae.com โรคภูมิแพ้ http://www.poompae.com/
29
ห้องสมุด E-LIB ความรู้เรื่องสุขภาพ สำหรับคนไทย http://www.elib-online.com/doctor.html
30
Siriraj E-Public Library บทความทางการแพทย์จากศิริราช http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/
31
รวมสาระน่ารู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ จากองค์การเภสัชกรรม http://www.gpo.or.th/news/interest/list.htm
32
การใช้สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน http://www.gpo.or.th/rdi/oldmedicine/
t47-t48-g56-g116.html
33
สมาคมอาคิโดไทย http://www.thaiaikikai.com/thai/story.html
34
สมาคมวิ่งเพื่อสุขภาพ http://www.thairunning.com/
35
Payaban.Com พยาบาลดอทคอม http://www.payaban.com/
36
การนอนกรน http://www.snoringstop.com
37
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง http://www.whaf.or.th/
38
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว http://www.thaisingleparent.com/
39
เครือข่ายครอบครัว http://www.familynetwork.or.th/
40
คลินิกโรงพยาบาลรามาธิบดี http://www.ramaclinic.com/
41
คลินิกซึมเศร้า โรงพยาบาลศรีธัญญา http://www.srithanya.go.th/
42
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเทคนิคการแพทย์ http://www.thaimedtech.org/
43
Livewellguide นิตยสารสุขภาพ Online http://www.livewellguide.com/
44
สิ่งต่างๆทำงานอย่างไร (สุขภาพ) http://health.howstuffworks.com/
45
CAI เรื่อง การปฐมพยาบาล http://www.nurse.nu.ac.th/cai/firstaid01.html
46
ยาและการรักษาโรคในวิถีไทย http://www.thailife.com/thaiwisdom/poompunya/
book4/default.aspx
47
สถาบันโยคะวิชาการ http://www.thaiyogainstitute.com/
48
สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย http://www.sat.or.th/amagames/TVAA/index.htm
49
ฐานข้อมูลกีฬาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย http://www2.sat.or.th/sportslearning/index.asp
50
กีฬาเพาะกาย http://www.thaimuscle.net/
51
คำศัพท์กีฬา จาก แกรนด์สปอร์ต http://www.grandsport.com/th/dict.php
52
สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย (PGA Thailand) http://www.pgathailand.com
53
ว่ายน้ำ http://www.siamswim.com
54
แบดมินตัน http://www.badmintonthai.com
55
สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย http://www.thaimedi.com
56
การควบคุมน้ำหนัก http://www.on-diet.com
57
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ http://www.icamtalk.com
58
ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย http://www.rcpsycht.org
59
เอดส์ไทย http://www.aidsthai.org
60
แบดมินตัน http://www.thaibadminton.com
61
มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด http://www.saf.or.th/THAI/INDEX.HTML
62
ทันตแพทย์ออน์ไลน์ http://www.dt.mahidol.ac.th/dentistonline
63
การฝึกโยคะ (ในส่วน The Asanas) http://www.yogasutrathai.com/th/index.php
64
แก้วไดอารี่ http://www.kaewdiary.com
65
ความรู้เรื่องโรค SLE http://www.thai-sle.com/menu-ebook.htm
66
แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต http://www.dmh.go.th/test
67
นิตยสาร Health Today http://www.healthtoday.net/thailand
68
คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ http://www.tncathai.org
69
โครงการยืดอกพกถุง http://www.poktoong.com
70
Health from Martha Stewart http://www.marthastewart.com
71
มูลนิธิสุขภาพไทย http://www.thaihof.org/index.html
72
สมุนไพรบำบัด http://www.thaihof.org/herb/index.html
73
เมนูสุขภาพ http://www.yourhealthyguide.com/Menu/
topic-salad.htm
74
สุขภาพน่ารู้ http://www.yourhealthyguide.com/
article/topic-nutrition.htm
75
เว็บไซต์เพื่อการพัฒนาพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย http://www.iqeqdekthai.com
76
บัลวี ข้อมูลธรรมชาติบำบัดู้ http://www.balavi.com/index_th.asp
77
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น http://happyhomeclinic.com/index.html
78
คลินิกจิตเวชธรรมศาสตร์ http://tumentalclinic.multiply.com
79
ชมรมเพื่อนเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน http://www.thaidiabetes.com
80
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย http://www.pidst.net
81
สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย http://www.pedsocthai.org
82
ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก http://www.thaipedlung.org
83
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย http://www.thaipediatrics.org
Comments