เว็บคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่
รายการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / เนื้อหา

URL

1
Schoolnet_computer http://web.ku.ac.th/schoolnet/f-snet1.htm
2
NECTEC http://ntl.nectec.or.th
3
Software Park http://www.softwarepark.co.th
4
Microsoft Thailand http://www.microsoft.com/thailand/msthai.asp
5
Download.com http://download.com
6
ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเลกโทรนิคส์E-commerce http://www.ecommerce.or.th
7
ThaiCAI Computer-Assisted Instruction (CAI) http://www.thaicai.com/cai.html
8
Online Dictionary for Computer and Internet Terms http://www.webopedia.com
9
Computer Aided Design (CAD) http://www.cadthai.com
10
PC Magazine ข่าวสารคอมพิวเตอร์ http://www.pcmag.com
11
Web Developer Virtual Library http://wdvl.internet.com
12
NECTEC Web Based Learning http://www.nectec.or.th/courseware/index.html
13
Pixiart.com รวมตัวอย่าง website http://www.pixiart.com/coolweb
14
TrueHits แสดงสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในเมืองไทย http://truehits.net
15
Graphics.com - Graphics Community http://www.graphics.com
16
Source for e-learning and WBT information http://www.webbasedtraining.com/home.aspx
17
Virtual Library Encyclopedia of Web Design http://wdvl.internet.com
18
บทเรียนออนไลน์คอมพิวเตอร์ http://www.geocities.com/radompol/radompon.htm
19
BAD awards.com http://www.badawards.com/index.asp
20
Excel Expert Training http://www.excelexperttraining.com/i4zr/excel/eet.html
21
CG4D ข่าวสารและผลงาน Computer Graphic http://www.cg4d.com
22
THAI3D http://www.thai3d.net
23
Hotscripts.com http://www.hotscripts.com
24
wide3d.no สอนทำโมเดลรถยนต์ 3D http://www.wide3d.no/tutorials/Car_nurms_01.htm
25
บทเรียนออนไลน์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ http://www.geocities.com/S_Analysis/index.html
26
XSI Tutorials High end 3D tutorials http://www.highend3d.com/
27
Plawan Browser http://www.plawan.com
28
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย http://www.inetfoundation.or.th
29
taKLONG.com ตากล้อง ดอทคอม http://taklong.com/index.php
30
Favourite Website Awards (FWA) ตัวอย่างเว็บไซต์ http://www.favouritewebsiteawards.com/
31
Thai Anime http://www.thaianime.com/
32
Nanotechnology Center ศูนย์นาโนเทค มหิดล http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/index.html
33
VB Debugging ตัวอย่างการแก้ไข Run-time error http://micro.se-ed.com/content/mc198/MC198_154.asp
34
Visual Basic Tutorial ตัวอย่าง VBA code http://www.blueclaw-db.com/accessvisualbasic/
35
The Code Project - Free Source Code and Tutorials http://www.codeproject.com/
36
เทคนิคการสร้างเว็บไซต์ ในรูปแบบต่าง ๆ http://www.com-th.net/webpage/
37
คอม-ไทย ดอทเน็ต http://www.com-th.net/
38
การสร้างบ้านบนอินเตอร์เน็ต by Easyhome in Thailand http://www.easyhome.in.th/basichtml.htm
39
สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย http://www.webmaster.or.th/thai/
40
โปรแกรมเมอร์ไทย http://www.thai-programmer.com/
41
ThaiCreate.com แหล่งเรียนรู้ ASP และ PHP http://www.thaicreate.com/
42
Graphics Software Tutorial http://graphicssoft.about.com/od/softwaretutorials
/l/bltutorialsatoz.htm
43
Clipsahoy รวมคลิปอาร์ท http://www.clipsahoy.com/
44
ClipartXP รวมคลิปอาร์ท http://www.clipartxp.com/Science/index.shtml
45
กระซิบ.คอม tips and tricks http://www.gazib.com/
46
Micro Magazine http://www.se-ed.com/magazine/default.aspx?i
Magazine=MC
47
IT Idea โดยดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ http://www.drkanchit.com/
48
สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย์ http://www.thaiscreenprinting.or.th
49
สิ่งต่างๆทำงานอย่างไร (คอมพิวเตอร)์์ http://computer.howstuffworks.com/
50
สื่อการเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย http://www.thaiwbi.com/
51
Thaiware.com http://www.thaiware.com/main/index.php/
52
ห้องเรียน e-commerce http://www.sudyord.com/ecommerce/indexe.htm/
53
Theory of 3D Computer Graphic http://www.fsz.bme.hu/%7Eszirmay/book.html/
54
How to succeed in Animation http://genedeitch.awn.com/
55
What is.com IT encyclopedia http://whatis.techtarget.com/
56
สารบัญเกี่ยวกับจาวา JAVA http://www.thaiall.com/class/indexl.htm/
57
รวมข้อมูลสำหรับนักพัฒนา นักเขียนโปรแกรม http://www.perlphpasp.com/
58
การเขียนเว็บเพจด้วย HTML http://www.thaiall.com/learn/html.htm/
59
การใช้Photoshop สำหรับการรีทัช http://www.perlphpasp.com/face/indexo.html/
60
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3D http://www.thaiall.com/3d/
61
บทเรียน Adobe Illustrator http://www.thaiall.com/ai/
62
อินเตอร์เน็ตคืออะไร http://www.perlphpasp.com/article/internet.htm/
63
การสร้าง FLASH ด้วย Swish http://lampang.thcity.com/flash/indexo.html/
64
การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์์์ http://www.perlphpasp.com/article/promote.htm/
65
ฟรี Visual Basic sourcecode http://202.29.34.95/wbi/coreldraw10/lesson%206.html
66
ไอทีพรีวิวดอทคอม http://www.it-preview.com
67
ตัวอย่างการออกแบบ Clipart & Animation http://www.mediabuilder.com/
68
Internet Magazine http://internet.se-ed.com/
69
Drawn เว็บ blog แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนงานศิลปะ http://drawn.ca
70
Thai CAI http://www.thaicai.com
71
ARiP นิตยสารคอมพิวเตอร์ http://www.arip.co.th
72
E-Learning จาก NECTEC http://elearning.nectec.or.th
73
ศิลปะและการออกแบบ http://www.cg4art.com/index.php
74
Thai Adobe User http://indesignthai.com
75
เว็บไทยกราฟิก.คอม http://thaigraph.com
76
เว็บไทย Hardcoregraphic.com http://hardcoregraphic.com
77
E-Learning จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ช่างคอมพิวเตอร์) http://dsd.bizpotential.com
78
Animag Online http://www.animagonline.com
79
วารสารอินเตอร์เน็ต http://internet.se-ed.com
80
MenuCom.net http://www.menucom.net
81
Firefox Thailand http://www.gorya.com/firefox
82
Learning object จาก สสวท. http://learningobject.ipst.ac.th
83
Java tutorial บทเรียนสำหรับผู้ใช้ Java http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html
84
IT-Guides สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง http://www.it-guides.com/index.html
85
ห้องเรียน Web Design http://www.yoyoo.com/webdesigntoolthai_real/
htmltipsdb.htm
86
Dreamweaver Thai http://www.dwthai.com
87
แหล่งรวม Sourcecode http://www.sourcecode.in.th
88
Firefox Thailand http://www.firefoxthai.com
89
ชุมชน Windows Vista http://www.monavista.com
90
บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ http://www.radompon.com
91
โครงการอินเตอร์เน็ตสีขาวเพื่อเยาวชน http://www.thaicleannet.com
92
การสร้างงานศิลปะจากภาพ Digital http://www.paintercreativity.com/index.html
93
บทเรียนออนไลน์ชุดกล่องสมองกล http://www.oho-ipst.net
94
เว็บไซต์ช่วยสร้างโลโก้ http://creatr.cc/creatr
95
แหล่งนัดพบคนรักการถ่ายภาพ http://www.2how.com
96
การถ่ายภาพด้วยกล้อง Lomo http://www.lomography.com
97
Thai XML http://www.thaixml.com
98
Free Programming Resources http://www.freeprogrammingresources.com
99
VB Thailand http://www.vbthailand.com
100
สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตไทย http://www.thainetclub.com/home
101
การใช้อินเตอร์เน็ตให้ปลอดภัย Thaisafenet http://www.thaisafenet.org
Comments