world class‎ > ‎

พัฒนาศึกษานิเทศก์

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแจ๊ส โซเทล กรุงเทพมหานคร 
 
ศึกษานิเทศก์เครือข่าย หรือศึกษานิเทศก์ที่สนใจ ดาวน์โหลดไฟล์ได้จากข้างล่างนี้ คลิกที่ลูกศร  

ภาพยนตร์สั้น ด.เด็ก ช.ช้าง

ć
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
5 พ.ค. 2555 20:58
ć
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
5 พ.ค. 2555 21:55
ć
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
5 พ.ค. 2555 21:58
ć
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
5 พ.ค. 2555 22:51
ć
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
6 พ.ค. 2555 02:28
ċ
คู่มือนิเทศ ส่วนนำ.zip
(731k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
5 พ.ค. 2555 20:37
ċ
คู่มือฯ ตอนที่ 1 เกณฑ์.zip
(110k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
5 พ.ค. 2555 20:39
ċ
คู่มือฯ ตอนที่ 2 การนิเทศ ปรับใหม่.zip
(157k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
5 พ.ค. 2555 20:44
ċ
คู่มือฯ ตอนที่ 3 การประเมิน.zip
(143k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
5 พ.ค. 2555 20:45
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
6 พ.ค. 2555 02:36
ċ
ผอ นิพนธ์ เสือก้อน.zip
(7101k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
5 พ.ค. 2555 20:48
ć
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
5 พ.ค. 2555 22:52
ć
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
5 พ.ค. 2555 22:50
Comments